Ny nedstengning krever hjelpetiltak nå, for å hindre permitteringer

Publisert

Regjeringen innfører flere nasjonale tiltak. Foto: Skjermdump.

Regjeringen gjeninnfører en rekke inngripende tiltak. – Dette er en brutal nedstengning av uteliv og reiseliv uten reell hjelp til enorme kostnader og tapte inntekter, sier NHO Reiseliv-direktøren.

Administrerende direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold. Foto: Per Sollerman.

– Statsministeren sier vi ikke stenger ned, men for servering og uteliv spesielt betyr meteren og anbefaling om å redusere antall nærkontakter i realiteten en ny nedstengning. Jeg frykter vi raskt vil være tilbake til situasjonen vi hadde i mars 2020 med stengte dører og massepermitteringer. Det gjør vondt å tenke på alle de ansatte som risikerer å møte julen uten en jobb å gå til. Det haster å få på plass en lønnsstøtteordning slik at reiseliv og uteliv slipper å permittere ansatte nå rett før jul, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

– Myndighetene har erfaringer med hvordan ulike tiltak rammer bedrifter og de ansatte. Derfor er det sterkt kritikkverdig at regjeringen ikke har planen klar for hvordan de skal hindre nye permitteringer. De gir ingen hjelp med permitteringskostnader for de som nå stenges, og ingen hjelp til lønnsstøtte for de som vil unngå å permittere. En hel bransje stenges, og regningen sendes til de ansatte og bedriftene, fortsetter Krohn Devold.

– Den største frykten våre medlemmer har nå er at de må gjennomføre en ny runde med permittering, hvorav mange av de ansatte har vært permittert flere ganger gjennom pandemien. Når regjeringen nå gjeninnfører strenge restriksjoner må økonomiske hjelpetiltak komme umiddelbart, fortsetter Krohn Devold. 

NHO og LO står sammen om kravet om lønnsstøtte

NHO og LO er enige i at lønnsstøtte er det viktigste tiltaket for å hindre permitteringer:

– Fellesforbundet mener også at det kan være fornuftig å vurdere en kortvarig og målrettet lønnsstøtteordning, som alternativ til permitteringer og endringer i permitteringsregelverket, i den situasjonen vi står i akkurat nå, sier forbundssekretær Clas H Delp i Fellesforbundet.

– Vi kommer til å jobbe knallhardt fremover, sammen med Fellesforbundet, for å få på plass en slik ordning, sier Krohn Devold.

– Tiltakene må ikke bli værende én dag lenger enn nødvendig

NHO Reiseliv-direktøren er krystallklar på at tiltakene ikke kan vare lengere enn strengt nødvendig:

– Dersom det viser seg at Omikron ikke fører til økt risiko for alvorlig sykdom eller død må ikke tiltakene vare én dag lengere enn nødvendig. For hver dag som går med strenge tiltak lider bedrifter, ansatte og folk flest som atter en gang må leve med inngripende restriksjoner, avslutter Krohn Devold.

Se regjeringens pressemelding for oversikt over alle tiltakene. NHO Reiseliv vil oppdatere de ulike bransjeveilederne for smittevern så fort forskriften er klar.

NHO Reiseliv ber om følgende strakstiltak:  
  1. Regjeringen må innføre en lønnsstøtteordning for å unngå permitteringer nå.
  2. Regjeringen må gjeninnføre en nasjonal kompensasjonsordning så snart som mulig.
  3. Arbeidsgiverperioden ved permittering må reduseres fra ti til fem dager slik at arbeidsgiver kan permittere ved bortfall av aktivitet på grunn av restriksjoner.
  4. Regjeringen må redusere arbeidsgiverperioden ved sykefravær til tre dager slik den var før 1.oktober.
  5. Videreføre utsatte skatter og avgifter og at det blir mulig for myndighetene å gjøre om det de mest utsatte bransjene skylder til støtte. Det samme gjelder de statlig garanterte lånene. Reiselivsbedriftene har hverken utsatt, eller lånt særlig mye, men er allikevel den næringen utsettelse og ettergivelse vil ha størst betydning for. Les mer om NHO Reiselivs politiske arbeid her.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: