Regjeringen utsetter betalingsfristen på skatter og avgifter

Publisert

illustrasjonsbilde av turister langs Bryggen I Bergen.

At betalingsfristen nå blir utsatt vil gi bedriftene et ekstra pusterom til å komme seg litt ovenpå før de må betale tilbake det de skylder, - og gi muligheten til å forberede seg på å ønske gjestene velkommen tilbake.

Regjeringen utsetter betalingsfristen på skatter og avgifter med tre måneder og dobler nedbetalingstiden til ett år.

– NHO Reiseliv har vært tydelig på at innbetaling av skatter og avgifter må utsettes fordi mange, særlig innen restaurant og uteliv, fortsatt har store utfordringer med å dekke alle utgiftene sine. Dette er ett av flere viktige tiltak som kan hjelpe bransjen i gjenåpningsperioden vi har foran oss, sier Kjersti Aastad, politisk rådgiver i NHO Reiseliv.

Bedrifter skulle har begynt å betale tilbake utsatte skatter og avgifter til staten den 30. juli, men nå kan de vente til 31. oktober. 

– Dette vil hjelpe mange reiselivsbedrifter som har store likviditetsproblemer og som ville ha slitt med å betale tilbake utsatte skatter og avgifter i en tid der mange fortsatt har null i omsetning. Det vil ta tid å komme tilbake til normalen. Nå trenger reiselivet å få opp aktiviteten over sommeren slik at de får inntekter som gjør de i bedre stand til å betale det som har vært utsatt, sier Kjersti Aastad, politisk rådgiver i NHO Reiseliv.  

– Vi er lettet over at myndighetene har lyttet til oss, og gir bedriftene et ekstra pusterom til å komme seg litt ovenpå før de må betale tilbake det de skylder, fortsetter Aastad. 

Mange innen restaurant og utelivsbransjen har utsatt skatter og avgifter  

Det er særlig aktører innen restaurant og uteliv, som har vært helt eller delvis stengt i lengere perioder, som har benyttet seg av muligheten til å utsette innbetalingen av skatter og avgifter. Ifølge NHO Reiselivs ferske medlemsundersøkelse gjennomført 8. - 13. April blant 600 reiselivsbedrifter har 22 prosent av serveringsbedriftene, 32 prosent av utelivsbedriftene og 25 prosent av opplevelser og kulturbedrifter utsatt skatter og avgifter.  

– NHO Reiseliv har vært tydelig på at innbetaling av skatter og avgifter må utsettes fordi mange, særlig innen restaurant og uteliv, fortsatt har store utfordringer med å dekke alle utgiftene sine. Dette er ett av flere viktige tiltak som kan hjelpe bransjen i gjenåpningsperioden vi har foran oss, sier Aastad.  

Flesteparten (1 av 3) av de som har benyttet seg av denne muligheten har utsatt opp til 30 prosent av skatter og avgifter for 2020. 16 prosent har utsatt alle skatter og avgifter for 2020, mens 11 prosent har utsatt halvparten.  

Mange mangler penger til å betale regningene sine  

NHO Reiselivs ferske medlemsundersøkelse viser at reiselivsbedrifter fortsetter å mangle penger til å betale regninger som forfaller om kort tid grunnet likviditetsproblemer; 45 prosent – en økning fra 38 prosent i begynnelsen av februar. Blant serveringsbedrifter svarer over halvparten at de mangler penger. Blant uteliv er tallet så høyt som 6 av 10. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

En person i røde klær som suser nedover en preparert skibakke, med snøsprøyt rundt seg. Foto.

Forventer bra trøkk i vinterferien, men dyrtiden påvirker næringen

Situasjonsanalyse for norsk reiseliv

Resultater fra NHO Reiselivs medlemsundersøkelse februar 2024

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: