Søk refusjon for disse medlemskontingentene

Nyhet

Publisert

5. juni fastsatte regjeringen i forskrift at bedrifter kan søke om refusjon for medlemskontingenten til landsdel- eller destinasjonsselskap fra mars 2021.

NHO Reiseliv har lenge jobbet for å få dette på plass, slik at det viktige markedsføringsapparatet disse selskapene er for våre medlemmer, raskere kan komme på plass.

Slik er forskriften

I forskriften spesifiseres det at bedrifter nå kan regne:  

(14) Foretak som er medlem i et landsdelsselskap eller et destinasjonsselskap kan regne kontingent til selskapet som fast, uunngåelig kostnad. Med kontingent menes her både fast medlemskontingent og omsetningsbasert avgift.

Les hele forskriften her: Forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020 for tilskuddsperioder etter februar 2021.

Hvem er kvalifisert til å søke

Foretaket må ha faste, uunngåelige kostnader for å kunne motta tilskudd.

Som faste, uunngåelige kostnader menes kostnader som ikke kan reduseres på kort sikt i takt med aktivitetsnivået. Fra og med mars regnes altså medlemskontingenten til destinasjons- eller landsdelsselskap som en del av disse kostnadene.

I Kompensasjonsordningen kan du nå søke om tilskudd for periodene september – oktober, november – desember, januar – februar og mars – april. Det er kun i perioden fra mars at man kan søke om støtte for kontingent hos landsdels- eller destinasjonsselskap

Søknadsfristen er 15. oktober 2021, men portalen er åpen nå på www.kompensasjonsordning.no

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: