Søk refusjon for disse medlemskontingentene

Publisert

5. juni fastsatte regjeringen i forskrift at bedrifter kan søke om refusjon for medlemskontingenten til landsdel- eller destinasjonsselskap fra mars 2021.

NHO Reiseliv har lenge jobbet for å få dette på plass, slik at det viktige markedsføringsapparatet disse selskapene er for våre medlemmer, raskere kan komme på plass.

Slik er forskriften

I forskriften spesifiseres det at bedrifter nå kan regne:  

(14) Foretak som er medlem i et landsdelsselskap eller et destinasjonsselskap kan regne kontingent til selskapet som fast, uunngåelig kostnad. Med kontingent menes her både fast medlemskontingent og omsetningsbasert avgift.

Les hele forskriften her: Forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020 for tilskuddsperioder etter februar 2021.

Hvem er kvalifisert til å søke

Foretaket må ha faste, uunngåelige kostnader for å kunne motta tilskudd.

Som faste, uunngåelige kostnader menes kostnader som ikke kan reduseres på kort sikt i takt med aktivitetsnivået. Fra og med mars regnes altså medlemskontingenten til destinasjons- eller landsdelsselskap som en del av disse kostnadene.

I Kompensasjonsordningen kan du nå søke om tilskudd for periodene september – oktober, november – desember, januar – februar og mars – april. Det er kun i perioden fra mars at man kan søke om støtte for kontingent hos landsdels- eller destinasjonsselskap

Søknadsfristen er 15. oktober 2021, men portalen er åpen nå på www.kompensasjonsordning.no

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

En smilende kvinne med NHO REISELIVs logoen på jakka si. Foto.
Et portrettbilde av en blid kvinne med kort hår. Foto.

Koronapass åpner opp for større arrangementer

Det norske koronasertifikatet vil gi mulighet for arrangementer med opptil 1000 personer innendørs uten faste tilviste plasser. Private arrangementer på offentlig sted er fortsatt ikke er inkludert.

– Fjern kravet om bordservering

NHO Reiseliv mener kravet om bordservering bør fjernes umiddelbart. Tom Greni, som driver en rekke utesteder i Bergen, sier at kravet ikke fungerer i praksis.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: