Koronapass åpner opp for større arrangementer

Publisert

Lllustrasjonsbilde fra NHOs årskonferanse. Foto: Trygve Sørli.

Deltakelse på større arrangementer med opptil 1000 personer innendørs uten faste tilviste plasser er blant mulighetene et koronasertifikat gir. Private arrangementer på offentlig sted er fortsatt ikke inkludert.

Dette er gode nyheter for større konferansehotell som kan ta imot bookinger på opptil 1000 personer. Vi forventer at det snarlig blir åpnet opp for 50 personer på private arrangementer på offentlig sted, og at beskyttede personer kan regnes i tillegg slik det kan i private hjem, sier Kristin Krohn Devold.

Helseministeren presenterte mandag 14. juni hvilke muligheter det norske koronasertifikatet vil gi. Endringene inkluderer blant annet mulighet for større arrangementer, og vil tre i kraft samtidig som det norske samfunnet går til trinn tre i gjenåpningsplanen.

– Dette er gode nyheter for større konferansehotell som kan ta imot bookinger på opptil 1000 personer. Vi forventer at det snarlig blir åpnet opp for 50 personer på private arrangementer på offentlig sted, og at beskyttede personer kan regnes i tillegg slik det kan i private hjem. Juni er en viktig måned for denne type arrangementer, som for eksempel bryllup og sommeravslutninger, som fortsatt har en begrensning på 20 personer. Hoteller og restauranter over hele landet lider store tap på grunn av den begrensningen, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.  

Dette er retningslinjene for bruken av sertifikatet: 

Koronasertifikatet vil bli tatt i bruk innenlands på trinn tre i regjeringens gjenåpningsplan. Sertifikatet skal ikke brukes til å sette begrensninger, men til å gi lettelser: 

  • Ved bruk av koronasertifiktatet eller test kan man delta på arrangementer med opptil 1000 personer innendørs uten faste plasser, og 2000 utendørs uten faste plasser og 5000 med faste plasser. Forutsetningen er at kun 50 prosent av lokalet brukes.  

  • Ved større arrangement likestilles negativ test med vaksinasjon og immunitet etter gjennomgått covid-19. Negativ test skal inngå i vaksinepasset i 24 timer.  

  • Arrangørene må inngå avtaler med leverandører som tilbyr hurtigtesting. Regjeringen innfører et krav for større arrangementer om at deltagerne skal vite hvor de kan testes.  

  • Sertifikatet vil også kunne brukes på cruiseskip innenlands  

Staten tar regningen for testing  

Regjeringen jobber for å få på plass en ordning hvor private testleverandører kan få refusjon fra staten for testing til koronasertifikat. Testing vil derfor bli betalt av staten, og vil ikke belaste arrangør eller deltakere.  

Kan ikke brukes i kommuner med ukontrollert smitte  

Helseministeren presiserte at koronasertifikatet ikke kan brukes i kommuner som er underlagt tiltaksnivå 5A grunnet ukontrollert smitte. Det kan derimot brukes i kommuner underlagt tiltaksnivå 5B eller 5C.  

En felles europeisk løsning for koronasertifikat ventes i begynnelsen av juli. Frem til da kan man kun bruke koronasertifikatet innad i Norge.  

 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: