Regjeringen utsetter trinn 4 men gir noen lettelser

Publisert

Skjermbilde fra regeringen.no

Arkivbilde: Regjeringen.no.

Regjeringen iverksetter ikke trinn 4, men åpner for flere deltakere på sosiale samlinger for bedrifter og organisasjoner. Ytterligere utsettelser vil være urimelig, sier NHO Reiseliv.

Vi ser med bekymring på at innføringen av trinn 4 haler ut. En av fire reiselivsbedrifter frykter fremdeles konkurs. En rekke bedrifter holder fortsatt helt stengt med alle ansatte permitterte, og utsettelsen forlenger krisen ytterligere, sier fagdirektør for næringspolitikk i NHO Reiseliv, Ole Michael Bjørndal.

Regjeringen åpner ikke opp for trinn fire i gjenåpningsplanen ennå, men innfører enkelte lettelser i reglene for trinn 3. Disse endringene trer i kraft midnatt, natt til mandag 2. august, og gir blant annet lettelser for idrett for voksne og unntak fra innreiserestriksjonene for mindreårige barn. Les mer på regjeringen.no her.

Åpner for større kick-off-samlinger

Lettelsene som trer i kraft natt til 2 august åpner også opp for at bedrifter og organiasjoner kan arrangere større sosiale samlinger for ansatte, i regi av eksterne arrangør som hoteller og restauranter.  

Kick-off og andre sosiale arrangementer for ansatte ved bedrifter og organisasjoner, vil bli definert som offentlige arrangementer. Dette vil si antallsbegrensningen økes til opptil 1000 deltakere innendørs (på faste tilviste plasser inndelt i grupper på 500), og opptil 2000 deltakere utendørs (på faste tilviste plasser, inndelt i grupper på 500)

Merk at det er andre regler uten faste tilviste plasser. Se fullstendige regler for offentlige arrangementer i NHO Reiselivs bransjeveiledere her

Bekrymringsverdig at trinn 4 haler ut

Regjeringen kom også med løfter om ytterligere lettelser i reglene for antall og avstand på arrangementer i trinn 4. Regjeringen vil derimot ikke vurdere trinn 4 før i midten av august. Ytterligere utsettelser vil være urimelig, mener NHO Reiseliv.

– Vi ser med bekymring på at dette haler ut, og det er helt urimelig å opprettholde disse restriksjonene, gitt at vaksinasjonsgraden er så høy. En av fire reiselivsbedrifter frykter fremdeles konkurs. En rekke bedrifter holder fortsatt helt stengt med alle ansatte permitterte, og utsettelsen forlenger krisen ytterligere, sier fagdirektør for næringspolitikk i NHO Reiseliv, Ole Michael Bjørndal.

– Så lenge det er både antallsbegrensninger, avstandskrav og begrensede innslipps-tider, fortsetter dette å hemme lønnsomheten for bedriftene. Det blir desto viktigere at regjeringen om to uker åpner for trinn fire, slik at serveringsnæringen, hotellene og kurs/konferanse kan få muligheten til å drive lønnsomt, konstaterer Bjørndal.

En person i røde klær som suser nedover en preparert skibakke, med snøsprøyt rundt seg. Foto.

Forventer bra trøkk i vinterferien, men dyrtiden påvirker næringen

Situasjonsanalyse for norsk reiseliv

Resultater fra NHO Reiselivs medlemsundersøkelse februar 2024

Siste nytt

  1. Klart for meklingsinnspurt på Riksavtalen

    Fellesforbundet og NHO Reiseliv, og Parat og NHO Reiseliv, møtes lørdag 13. april klokken 10.00 for å ta fatt på meklingsinnspurten i tariffoppgjøret.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: