Viktig og riktig at gjenåpningsplanen står ved lag

Publisert

Illustrajonsfoto: Lovund Hotell på Helgelandskysten. Foto: Lovund Hotell.

Regjeringen holdt i dag en pressekonferanse om koronasituasjonen. Planen for når regjeringen iverksetter trinn 4 står fortsatt ved lag, og det innføres ingen nye nasjonale restriksjoner.

– Dette er en fornuftig beslutning som reiselivet støtter fullt ut. Det er viktig at myndighetene ikke utsetter iverksettelsen av trinn 4, men holder fast på planen for gjenåpning. Myndighetene legger antall sykehusinnleggelser til grunn for sine beslutninger, snarere enn å se på smittetallene – det er en riktig avgjørelse, og bør dempe den frykten som lett kan melde seg hos folk når smitten øker igjen, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv. 

NHO Reiseliv-direktøren mener myndighetens beslutning om å holde fast på planen for gjenåpning er riktig og viktig.

Plan for iverksetting av trinn 4 står fortsatt ved lag 

Regjeringens plan er å gå videre til trinn 4 tre uker etter alle over 18 år har fått tilbud om første dose. Denne planen står fortsatt ved lag, men helseministeren understreker at det uansett er data og ikke dato som styrer tempoet i gjenåpningen. Regjeringen vil snart ta en beslutning om videre gjenåpning. 

– Så lenge det er antallsbegrensninger, avstandskrav og begrensede innslippstider, forsetter dette å hemme lønnsomheten til restauranter, barer og nattklubber over hele landet. Reiselivsbedriftene har tilrettelagt for meteren i halvannet år nå, og vil fortsette å støtte opp om dette tiltaket, men så fort hele den voksne befolkningen er fullvaksinerte forventer vi at meteren fjernes. Det vil ikke lenger være smittevernmessig forsvarlig å holde på meteren – som er et svært inngripende tiltak både for den enkelte og for reiselivsbedriftene, sier Krohn Devold.  

Trinn 4 innebærer blant annet at inntill 500 personer kan samles på private arrangementer på offentlig sted, og helt opptil 10 000 personer kan samles på offentlige utendørsarrangementer med faste tilviste plasser, delt inn i kohorter på inntill 500 personer. Kravet om bordservering og innslippsstopp kl. 24.00 oppheves. Oppheving av èn-meteren er ikke inkludert i trinn 4, men myndighetene har uttalt at den er ventet å oppheves så snart hele den voksne befolkningen er fullvaksinert.  

Les oppdatert analyse av den økonomiske situasjonen til reiselivet her 

En person i røde klær som suser nedover en preparert skibakke, med snøsprøyt rundt seg. Foto.

Forventer bra trøkk i vinterferien, men dyrtiden påvirker næringen

Situasjonsanalyse for norsk reiseliv

Resultater fra NHO Reiselivs medlemsundersøkelse februar 2024

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: