– Regjeringen har tatt en klok og riktig beslutning

Bildet tatt fra Regjeringens pressekonferanse 1 februar 2022

Skjermbilde fra Regjeringen.no.

Regjeringen opphever nær alle restriksjoner som rammer reiselivet. – Regjeringen har tatt en klok og riktig beslutning, men meteren vil fortsette å ramme servering og uteliv hardt, sier NHO Reiseliv-direktøren.

SKUFFET OVER AT METEREN IKKE FJERNES: For utelivsbransjen betyr meteren i praksis nedstenging.  Det er helt ulogisk at de som kommer fra samme følge fortsatt må holde én meters avstand inne på restauranten etter at de har sittet tett på t-banen på vei til spisestedet. De fleste oppfatter den pålagte meteren som lite meningsfylt, og den koster altfor mye, sier NHO Reiseliv-direktøren.

Regjeringen opphever skjenkebegrensningen og påbudet om hjemmekontor, og fjerner antallsbegrensninger og krav om bordservering. Enmeterskravet gjelder fortsatt, men det blir unntak for arrangement med faste tilviste plasser.

– Vi er glade for at vi har blitt lyttet til. Regjeringen opphever skjenkebegrensningen, krav om bordservering, antallsbegrensninger og gjør unntak for meterskravet på konferanser med faste tilviste plasser. Dette er restriksjoner som har vært svært inngripende for reiseliv og servering. Nå kan studenter få sitte sammen, man kan gå på en konsert og teater uten å måtte sitte en meter fra hverandre og man kan delta på konferanser med faste, tilviste plasser. Disse lettelsene er et stort skritt i riktig retning, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Skuffet over at meteren ikke fjernes

–Men, vi er skuffet over at meteren ikke fjernes. For utelivsbransjen betyr meteren i praksis nedstenging.  Det er helt ulogisk at de som kommer fra samme følge fortsatt må holde én meters avstand inne på restauranten etter at de har sittet tett på t-banen på vei til spisestedet. Tiltakene må oppleves logiske for at folk skal følge dem. Det er logisk å holde avstand til fremmede i en butikk, det er ikke logisk å sitte en meter fra din beste venn eller dine foreldre når dere går ut sammen. De fleste oppfatter den pålagte meteren som lite meningsfylt, og den koster altfor mye, sier NHO Reiseliv-direktøren.   

– For hver dag som går må smitteverngevinsten veies opp mot kostandene for samfunnet, den enkelte og for næringslivet. Meteren vil fortsette å hemme restauranter og uteliv spesielt, og mange vil fortsatt være permittert nettopp på grunn av meteren. Gevinsten ved å tviholde på meteren er ikke forholdsmessig målt opp mot det det koster næringslivet og de som fortsatt går på NAV. Vi forventer at regjeringen gjør som Danmark og fjerner meteren helt innen kort tid, fortsetter Krohn Devold.  

Arbeidsgiver skal selv kunne vurdere hjemmekontor

NHO Reiseliv har tatt til orde for at påbudet om hjemmekontor må oppheves og er glad for at regjeringen opphever påbudet. Regjeringen vil fortsatt ha anbefaling om en meter avstand på arbeidsplassen, men arbeidsgiver skal selv kunne vurdere hvor mye hjemmekontor det legges til rette for. 

Det var på høy tid at påbudet om hjemmekontor oppheves slik at arbeidsgiver selv kan bestemme hvilken hjemmekontorordning som fungerer best for bedriften. Med høyt sykefravær er det enda viktigere at friske kan komme på jobb, og for mange er arbeidsplassen viktig for helse og trivsel. At folk holdes hjemme fra jobb gir tap i form av samarbeid, kreativitet og samhold for arbeidsmiljøet, fortsetter Krohn Devold, som legger til at det er svært positivt at isolasjonstiden går ned fra seks til fire døgn.

Fornøyelsesparker, lekeland og lignende kan åpne opp igjen

– Det er positivt at fornøyelsesparker, klatrearker og trampolineparker, som har vært helt nedstengt i over en måned nå endelig får lov til å åpne igjen. Dette har NHO Reiseliv kjempet hardt og lenge for, sier Krohn Devold. 

Testing ved grensen opphører

– Det er også veldig positivt at utenlandske turister som kommer til Norge ikke lenger må teste seg på grensen. Norge blir enda mer attraktivt som reisemål. Dette er særlig viktig for alle de reiselivsbedriftene som er avhengige av det utenlandske markedet, avslutter Krohn Devold. 

Les regjeringens pressemelding med oversikt over alle lettelsene her.

 

 

Siste nytt

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: