Viktige lettelser for konferanser og arrangementer

Publisert

Nå kan konferansegjester nyte et godt måltid i restauranten på konferansehotellet. Foto: Per Sollerman.

Regjeringen letter på antallsbegrensningen på arrangementer med faste tilviste plasser, og det blir lov å servere mat på arrangementer/konferanser med faste, tilviste plasser.

I går ble det kjent at det åpnes for inntil 1500 personer på innendørs arrangementer med faste tilviste plasser. I dag kom det en viktig presisering fra Helsedirektoratet; det er lov å servere mat på konferanser med faste, tilviste plasser

– NHO Reiseliv har vært i dialog med Helsedirektoratet for å få klarhet i om det er lov å servere mat i restauranten på et konferansehotell. Tidligere har arrangøren kun fått lov til å servere mat i selve konferansesalen. Denne presiseringen er viktig for det betyr at konferansegjestene kan spise en hyggelig lunsj eller en middag i restauranten eller lignende. Totalopplevelsen blir bedre og vil helt sikkert føre til at flere booker konferanser og arrangementer, sier Heike Kristine Bentsen, advokat i NHO Reiseliv. 

Deltakerne skal i hovedsak sitte på en fast, tilvist plass - også på serveringsstedet  

Helsedirektoratet presiserer at deltakerne på arrangementet i all hovedsak skal sitte på en fast, tilvist plass under arrangementet, slik at bevegelse rundt på arrangementsområdet begrenses til toalettbesøk, bevegelse inn/ut av lokalet og eventuelt til nødvendige pauser, som vil være naturlig under et seminar/en konferanse som ofte foregår over flere timer/en hel dag. Kravet til faste, tilviste plasser tilsier at deltakerne må ha en fast, tilvist plass også på serveringsstedet. 

Avstandskravet på arrangementer må overholdes når deltakerne ikke sitter på sine faste, tilviste plasser, slik at det ikke kan legges opp til mingling, og arrangør må planlegge for å unngå trengsel og kø, eksempelvis ved å ha store nok pausearealer, dele opp grupper som kan forsyne seg med mat/snacks i ulike omganger eller lignende tiltak.  

Videre skal arrangøren ha oversikt over hvor hver enkelt publikum sitter i arrangementslokalet. Dette kravet gjelder også når deltakerne sitter ved et bord og spiser lunsj eller lignende på et serveringssted.  

Når det gjelder festmiddager/firmafest og lignende i tilknytning til arrangementer, vil det måtte vurderes om middagen er å regne som en privat sammenkomst. I så fall gjelder en strengere antallsbegrensning enn for seminaret/konferansen som sådan. Private sammenkomster på offentlig sted har fortsatt en begrensning på 30 personer.  

De nye reglene tredde i kraft fra kl. 12.00 fredag 21. januar og gjelder inntil videre.  

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Bransjeråd for smittevern: plakater og veiledere

Bransjespesifikke veiledere for håndtering av smitteverntiltak under koronautbruddet.

  • Trygg camping
  • Trygg servering
  • Trygg overnatting 
  • Trygge opplevelser

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: