Webinar om kompensasjonsordning og lønnsstøtte

Publisert

KORONAKRISEPAKKEN: NHO Reiseliv inviterer sine medlemmer til webinar onsdag 26. januar klokken 14.00-15.00. Hovedtemaet for sesjonen vil være en gjennomgang av den nye koronakrisepakken.

NHO Reiseliv inviterer til gjennomgang av den nye koronakrisepakken onsdag 26. januar. Hvordan blir den nye kompensasjonsordningen og lønnsstøtteordningen? På webinaret vil du få svaret.

Ole Michael Bjørndal, næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv.

Ole Michael Bjørndal, næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv. Foto: Per Sollerman.

NHO Reiseliv inviterer sine medlemmer til webinar onsdag 26. januar klokken 14.00-15.00. Hovedtemaet for sesjonen vil være en gjennomgang av den nye koronakrisepakken. 

 Webinaret blir en oppdatering om siste nytt om nasjonale og kommunale kompensasjonsordninger. Vi vil få innspill fra Regnskap Norge om de tekniske momentene og søknadsprosessen rundt kompensasjonsordningen. I tillegg får vi også en oppdatering om smittevernstiltakene og hvilke regler som gjelder, sier Ole Michael Bjørndal, næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv. 

Mer fleksible og treffende økonomiske ordninger 

Sammen med NHO har NHO Reiseliv gjennom hele pandemien jobbet for å få på plass mer fleksible og mer treffende økonomiske ordninger. Når regjeringens siste koronapakke nå er klar, ønsker vi å hjelpe dere med å få oversikt over de ordningene dere har rett til å søke på.  

— NHO Reiseliv har vært svært kritisk til forslaget fra regjeringen om tilbakebetaling av overskudd, konserntak og begrensinger på utbytte. Det er uakseptabelt at staten stenger ned en hel næring i den perioden som utgjør årets viktigste inntjeningsmåneder for mange bedrifter, uten å kompensere for nedstengningen. Vi har derfor bedt politikerne justere disse forslagene slik at bransjen får reell støtte. Når det gjelder lønnsstøtte, har vi vært tydelige på at denne må forlenges uten reduserte satser så lenge det er smitteverntiltak og at man også bør åpne for en ny dato slik at flere kan benytte den, fortsetter Bjørndal. 

Møtene har vært konstruktive og gode 

NHO Reiseliv har sammen med medlemmene sine forklart utfordringene og urettferdigheten dette gir, og det virker som om alle partiene har forstått dette.  

— Så har de ulike partiene ulike posisjoner her, fra de som er helt enige med oss til de som er mer innrettet mot regjeringens utgangspunkt. Men ingen har utelukket at det er mulig å endre det opprinnelige forslaget fra Regjeringen, noe vi også oppnådde med fremførbart underskudd og videreføring av lønnsstøtte i februar uten nedjustering, sier han. 

Så mye kan støtten ligge på 

Neste uke vil kompensasjonsordningen være klar.  

— Slik det ser ut nå vil man kunne få dekket inntil 85 prosent av faste kostnader i november- januar, mens maksimal støtteprosent i februar blir 70 prosent. Maksimalbeløpet en bedrift kan motta blir 4 millioner kroner for månedene november og februar. For desember og januar blir maksbeløpet 7,5 millioner. Det ligger et premiss inne om at man må gå med underskudd for å få støtte uten krav om tilbakebetaling, men det er også åpnet for at man kan se årene 2020 og 2021 under ett, såkalt fremførbart underskudd. Så gjenstår det å se om ordningen faktisk avsluttes 28. februar. Her er det ulike politiske signaler. Et soleklart krav fra NHO er at om støttetiltakene avsluttes, må også alle restriksjoner løftes. 

Er du medlem kan du melde deg på her. Er du ikke medlem er det en god anledning til å bli det. Les mer om våre medlemsfordeler her. 

 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: