NHO Reiselivs innspill til regjeringserklæringen

Nyhet, Overnatting

Publisert

NHO Reiseliv har store forventninger til den nye regjeringen. Foto: NHO Reiseliv-direktøren med Stortinget i bakgrunnen / Oda Hveem.

NHO Reiseliv har store forventninger til den påtroppende regjering, og forventer at saker som er viktige for norsk reiseliv blir høyt prioritert i kommende regjeringserklæring.

– Reiseliv er en av de viktigste næringene i Norge, som inkludert ringvirkninger, sysselsetter 310 000 mennesker. Vi forventer at den nye regjeringen vil satse på, og legge til rette for at norsk reiseliv kan fortsette å vokse, og bidra til å utvikle gode, bærekraftige destinasjoner og helårsarbeidsplasser i hele landet, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.  

På vegne av NHO Reiselivs 3500 medlemmer forventer vi at regjeringen vil:   

Bedre rammebetingelser:  
  • Sikre et permanent lavt nivå på momsen for reiseliv, persontransport og kultur, og gjennomgå skatte- og avgiftssystemet for å rette opp i skjevheter.  
  • Forenkle regler og ha større grad av samordning av statlige tilsyn ved kontroll hos bedrifter, samt gjennomføre en grundig digital vask av det norske lovverket med mål om å identifisere og fjerne hindringer for innovasjon og digitalisering. 
Økt markedsføring:  
  • Bidra til økt internasjonal markedsføring av norske reisemål for å reposisjonere Norge som destinasjon i viktige markeder etter pandemien.
Styrke rekrutteringen til bransjen:  
  • Sammen med partene i arbeidslivet utvikle en plan med konkrete tiltak for å styrke og forbedre både gjennomføringsgraden og læringsmiljøet ved de praktiske og estetiske fagene, samt øke andelen kvalifiserte lærere i disse samme fagene. 
  • Innføre større fleksibilitet i yrkesfagene og gjøre fellesfagene mer relevante for arbeidslivet elevene skal ut i. Dessuten må yrkesopplæringsnemndenes rolle styrkes. 
Bedre infrastruktur og fremme grønn omstilling:  
  • Utbedre infrastruktur på flere områder for å satse på bærekraftig helårs arbeidsplasser knyttet til reiseliv. 
  • Etablere landstrøm ved de største havnene, og åpne for differensiert havneavgift for å stimulere skip til å gjøre nødvendige investeringer for å kunne benytte landstrøm. 
  • Gjøre tilgang til høykapasitets internett til en rettighet på lik linje med strøm og arbeide for nye teknologiske løsninger, som for eksempel 5G, til hele landet.  

 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: