Sykehusinnkjøp endrer anbudspraksis etter NHO-kritikk

Publisert

Anskaffelser

Anbudet gjelder en hotellavtale med Helse Bergen, som igjen er del av en nasjonal anskaffelsesprosess i regi av Sykehusinnkjøp HF. Bildet viser Haukeland universitetssykehus. Innfelt: NHO-advokat Arnhild Dordi Gjønnes (t. v) og NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold. Foto: Johannes Vederhus/Wikimedia Commons, Moment studio og Per Sollerman.

NHO og NHO Reiseliv reagerte da hotellkjeden De Bergenske ikke fikk slippe til i en statlig anbudskonkurranse. Nå skal Sykehusinnkjøp samarbeide med NHO og NHO Reiseliv om å gi frittstående hoteller de samme mulighetene som større kjeder.

– Sykehusinnkjøp har lyttet til oss, og vi skal sammen lage en mal som skal gi frittstående hoteller de samme mulighetene som våre landsdekkende medlemmer. I arbeidet med malen skal medlemmene våre selvfølgelig involveres. Deretter skal vi jobbe for at flere statlige innkjøpere kan ta i bruk malen, sier NHO-advokat Arnhild Dordi Gjønnes, som er ekspert på offentlige anskaffelser.

– Opptatt av at alle skal få stille til start

9. februar skrev Bergens Tidende at hotellkjeden De Bergenske, som har fem hoteller i Bergen, ikke får delta i konkurransen om en hotellavtale for Helse Bergen. Helseforetaket Sykehusinnkjøp, som samordner innkjøpene til alle de fem regionale helseforetakene i Norge, krevde at hotelltilbydere må kunne stille med tilstrekkelig hotellkapasitet i fem av de største byene i Norge. Det er det bare de tre største hotellkjedene som kan. Konkurransegrunnlaget fikk NHO til å se rødt.

– Jeg er drittlei statlige etater som bare går etter store kontrakter. De statlige etatene hevder de ser etter effektivisering. Men de får ikke større konkurranse ved bare å gå etter de store kontraktene. I NHO er vi ikke opptatt av hvem som vinner, men vi er opptatt av at alle skal få stille til start, sa NHO-advokat Arnhild Dordi Gjønnes til Bergens Tidende.

Lover åpning for lokale leverandører

Nå varsler Sykehusinnkjøp endringer i sin innkjøpspraksis.

– Basert på tilbakemeldinger som er mottatt fra markedet, ønsker vi å se på hvordan fremtidige anskaffelser enda bedre kan ivareta små og mellomstore kjeder, og enkeltstående hoteller. Derfor ser vi frem til et godt samarbeid med NHO og NHO Reiseliv for å løse dette på en best mulig måte, sier administrerende direktør Kjetil Istad i Sykehusinnkjøp i en artikkel i helseforetakets årsrapport for 2018.

Istad opplyser overfor Bergens Tidende at Sykehusinnkjøp senere i vår skal ut med en ny anbudskonkurranse for hoteller som tilbyr konferansetjenester. Her lover han åpning for lokale leverandører.

– Vi er glad for at Sykehusinnkjøp tar dette på alvor, og vi skal jobbe for at frittstående hoteller og mindre kjedehoteller får konkurrere om offentlige kontrakter også innenfor andre sektorer, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

Tatt opp i Stortingets spørretime

I forrige uke stilte Silje Hjemdal (FrP) spørsmål til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) om anbudskonkurransen i Stortingets spørretime.

«Det er tydeliggjort i de nye anskaffelsesreglene at det er mulig å dele opp anskaffelser i delkontrakter. Oppdragsgiveren er også pålagt å gi en begrunnelse for manglende kontraktsoppdeling ved større anskaffelser. Formålet er å gjøre det lettere for små og mellomstore bedrifter å delta i konkurranser om offentlige kontrakter.», skriver Røe Isaksen.

Han skriver videre at regjeringen i en ny stortingsmelding om offentlige innkjøp vil vurdere hvordan offentlige innkjøp kan samordnes på en bedre måte, og hvordan innkjøpere kan legge til rette for at små og mellomstore bedrifter kan konkurrere om offentlige kontrakter.

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: