Offentlige anskaffelser og anbud

Illustrasjonsbilde Turtagrø Hotell. Foto: Anton Brey.

Frittstående hotell opplever ofte å bli diskriminert i konkurransen om offentlige anbud. NHO Reiseliv ønsker størst mulig grad av konkurranse om offentlige anbud og har jobbet målrettet mot dette i samarbeid med offentlige aktører

Siste nytt:

Det er viktig at offentlige innkjøpere ikke stiller strengere krav enn nødvendig. Innkjøpere bør samtidig være oppmerksomme på om det er mulig å dele opp kontrakter slik at også flere mindre bedrifter kan delta i konkurransen, eller åpne opp for at leverandørene kan gi deltilbud. Det kan gi økt konkurranse om oppdraget.

For reiselivsnæringen er det viktig at kontrakten deles opp i levering av rom/frokost og konferansetjenester. På den måten vil et hotell kunne gi deltilbud på kun rom/frokost eller kun konferansetjenester.  Om tilbudet ikke deles opp, vil det i mange tilfeller ikke være mulig for frittstående hotell uten landsdekkende kjedetilknytning å konkurrere om levering av rom-/frokost- eller konferansetjenester.

Hotellveileder for offentlige innkjøpere av rom/frokost

Veilederen er laget av Sykehusinnkjøp og Statens innkjøpssenter i samarbeid med NHO og NHO Reiseliv. Arbeidet kom i gang etter at NHO reagerte på en konkurranse Sykehusinnkjøp lyste ut, hvor man stilte krav til at tilbyder hadde hotell i de fem største byene. Dette begrenset konkurransen fra 1000 aktører til 5. I etterkant ble man enige om å jobbe sammen for å legge til rette for fri konkurranse fremover, noe som resulterte i veilederen.  Formålet er å tilrettelegge for at alle hotell, inkludert frittstående hotell og mindre hotellkjeder, skal kunne delta i alle offentlige anskaffelser av rom/frokost. Det skal være mulig å bruke flere av elementene av veilederen som en mal for å gjennomføre et innkjøp som sikrer bredest mulig konkurranse. Veilederen finner du her

I april 2019 ble det lagt frem en stortingsmelding om offentlige anskaffelser. Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser. Her blir innkjøp av hotell- og konferansetjenester nevnt flere steder, blant annet i kapittelet om å dele opp store kontrakter. Her blir det også vist til hotellveilederen som en god mal for å legge til rette for konkurranse.

Mer rettferdig innkjøp av konferansefasiliteter og opphold

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring – DFØ – har også satt i gang et pilotprosjekt for dynamisk innkjøpsordning med konferansefasiliteter- og opphold, hvor NHO og NHO reiseliv har blitt inkludert i planleggingsarbeidet. Dynamisk innkjøpsordning  ofte kalt DPS, automatiserer avgjørelsen for anskaffelsen, ved at tilbyderne alt ligger i en database og hvor innkjøper kan legge inn sine kriterier til arrangementet og få opp det alternativet som i størst grad oppfyller kavene.  Alle som er kvalifisert kan legges inn i databasen, og alle offentlige innkjøpere tilknyttet DFØs avtaler vil kunne benytte seg av avtalene. Dette vil også kunne regnes som en forenkling, da man kun må gjennom kvalifiseringsprosessen en gang for å legges inn i databasen.  Les mer om dynamisk innkjøpsoprdning på anskaffelser.no

Se også:

Foredrag: Hvordan få tilgang til offentlige anbudskonkurranser

Vil du få oppdrag fra offentlig sektor? Da må du vite at veien til kontraktene går gjennom anskaffelsesregelverket.

Foredraget ble holdt på bransjeforum for frittstående hoteller, 28.02.19 v/ Arnhild Dordi Gjønnes, advoket i NHO og ekspert på offentlige anskaffelser.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva som er problemet. Oppgi gjerne e-post slik at vi kan kontakte deg tilbake:

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: