DFØ gjennomfører brukerundersøkelse

Publisert

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) gjennomfører for tiden brukerundersøkelser for deres side anskaffelser.no, og ønsker da også kontakt med bedrifter som IKKE jevnlig besøker denne siden.  Det bør være aktuelt for alle som ønsker å levere til offentlig sektor.

DFØ ønsker å utvikle sitt tjenestetilbud og skal nå lage en plan for videreutvikling av anskaffelser.no. I den forbindelse ønsker de tilbakemeldinger fra personer som bruker anskaffelser.no, men også fra de som ikke benytter seg av nettsiden. Tilbakemeldingene vil være et viktig grunnlag for arbeidet med videreutviklingen av portalen. Alle besvarelser er anonyme.  

Anskaffelser.no
Anskaffelser.no er DFØs hovedkanal for å formidle veiledning, verktøy og maler ut til innkjøps-Norge og er et av flere viktige tiltak for å fremme effektive og bærekraftige anskaffelser som bidrar til innovasjon. Anskaffelser.no er også pensum for Sertifiseringsordningen for offentlige anskaffelser (SOA) og portalen er også viktig for å informere om statlige fellesavtaler som inngås av Statens Innkjøpssenter.

Brukerundersøkelser
I forbindelse med planlegging av videreutvikling av portalen, ønsker DFØ å skaffe seg en oppdatert innsikt i brukerbehovene. Det innebærer å skaffe økt innsikt i hvem brukere er, hvor mye brukerne jobber med anskaffelser, samt informasjon om hvordan brukerne opplever anskaffelser.no og innholdet på nettsiden. Det gis nå anledning til å gi tilbakemeldinger gjennom en brukerundersøkelse (lenke nedenfor). DFØ søker også kandidater som kan tenke seg å delta i dybdeintervjuer og brukerreiser.   

Klikk her for å besvare brukerundersøkelsen 

Ta kontakt med eva.traelstad@dfo.no ved interesse av å delta i dybdeintervju eller brukerreise.

 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: