Endret offentlig anskaffelse av kurs- og konferansetjenester

Publisert

Hånda til en person om åpner døra til et hotellrom. Illustrasjonsbilde.

Illustrasjonsfoto. Foto: Pexels

DFØ kunngjør i disse dager sin anskaffelse av kurs- og konferanse. Etter mange sterke tilbakemeldinger har anskaffelsen blitt endret tilbake til en tradisjonell rammeavtale. DFØ ønsker nå innspill fra markedsaktører som tilbyr kurs- og konferansefasiliteter.

DFØ kunngjør i disse dager sin anskaffelse av kurs- og konferanse. Siden de, etter mange sterke tilbakemeldinger, la den tidligere kunngjorte dynamiske innkjøpsordningen for samme anskaffelse på hyllen i vår, har anskaffelsen blitt endret tilbake til en tradisjonell rammeavtale. DFØ ønsker nå innspill fra markedsaktører som tilbyr kurs- og konferansefasiliteter.

-NHO Reiseliv er glade for at flere av tilbakemeldingene fra oss og våre medlemmer har blitt tatt høyde for etter første runde, og anbefaler alle interesserte parter å gi sine innspill, skriftlig eller i møte i denne runden, sier politisk rådgiver, Kjersti Aastad.

DFØ skriver i sin utsendelse:

Veiledende kunngjøring nr. 2 – høring av anskaffelsesdokumentene – Statlige fellesavtaler om kjøp av kurs- og konferansetjenester

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) ved Statens innkjøpssenter, skal gjennomføre en anskaffelse av statlige fellesavtaler om kjøp av kurs- og konferansetjenester i Norge. Formålet med anskaffelsen er å inngå statlige fellesavtaler for kurs- og konferansetjenester i Norge, der oppdragsgivere har behov for leie av møteromslokaler, servering, overnatting, mv.

Det ble avholdt en markedsdialog samt leverandørkonferanse våren 2023, hvor formålet med anskaffelsen samt statens behov for kurs- og konferansetjenester ble presentert for interesserte leverandører.

Statens innkjøpssenter har ferdigstilt et utkast til anskaffelsesdokumentene. Anskaffelsen skal etter planen kunngjøres i oktober 2023. I forbindelse med siste fase av arbeidet, ønsker vi å gi leverandørene mulighet til å komme med innspill til anskaffelsesdokumentene og gjennomføringen av konkurransen. Frist for å gi innspill er 29.09.2023 kl. 12:00.

Innspill skal gis skriftlig, per e-post til prosjektleder, Eva Synnøve Trælstad, eva.traelstad@dfo.no, med kopi til reise@dfo.no, innen 29.09.2023 kl. 12:00.

Informasjonsmøte

Leverandørene inviteres herved til et informasjonsmøte 22.09.2023 kl. 13:00-14:30. Statens innkjøpssenter vil presentere konkurransebestemmelsene og gå gjennom de viktigste kravene i anskaffelsesdokumentene. Det settes også av tid til en gjennomgang av hvordan dokumentene henger sammen.

 Påmelding til informasjonsmøtet

Til påmelding av informasjonsmøtet bes det om at leverandørene oppgir:

  • Navn på bedriften
  • Navn på deltakere
  • Deltakernes e-postadresse

Påmelding, innspill, spørsmål og tilbakemeldinger sendes på e-post til eva.traelstad@dfo.no, med kopi til reise@dfo.no innen 21.09.2023 kl. 12:00.

 

 

 

 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: