NHO Reiseliv

Innhold

NHO Reiseliv tar med medlemmer til Stortinget

Nyhet, Politikk

Publisert

NHO Reiseliv og direktør Kristin Krohn Devold ønsker å diskutere reiseliv med stortingspolitikere fra hele landet. Foto: NHO Reiseliv/Wikimedia Commons

NHO Reiseliv skal sammen med flere medlemsbedrifter møte alle fylkesbenkene på Stortinget. Målet er å øke politikernes kunnskap om reiselivsnæringen.

Regjeringen lanserte nylig den første stortingsmeldingen om reiseliv på 17 år. NHO Reiseliv vil nå ha tett dialog med myndighetene i oppfølgingen av meldingen, og har invitert stortingspolitikere fra alle landets fylker for å diskutere reiselivets muligheter.

– Med denne meldingen kan et samlet storting behandle og stimulere fremtiden til norsk reiseliv. En god dialog med fylkesbenkene blir viktig for å sikre at reiselivsmulighetene realiseres i alle landets fylker, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

Stort engasjement blant medlemmer

Medlemsbedrifter fra de ulike fylkene vil delta på møtene. Slik kan politikerne få direkte kunnskap om næringens muligheter og utfordringer.

– Det er viktig at fylkesbenkene får møte bedriftene slik at de kan bli bedre kjent med reiselivsnæringen i sitt hjemfylke. Vi er glade for at våre medlemmer er engasjerte, og vil være med og møte politikerne. Selv om reiselivet vokser, har næringen mange utfordringer. Det er bedriftene selv som vet best hvor skoen trykker, sier Krohn Devold.

Vil endre tilsynskulturen

Selv om reiselivet vokser, har næringen utfordringer. Blant annet opplever mange reiselivsbedrifter at de ikke får den veiledningen de trenger under tilsyn. Videre er digitalisering av det offentlige en viktig sak som berører mange av NHO Reiselivs medlemmer.

– Tilsynskulturen må endres slik at tilsynet veileder fremfor å kun kontrollere. Mange av våre medlemmer opplever dessverre at tilsynene er ute etter å straffe dem fremfor å hjelpe dem å bli bedre. Dette er en av flere viktige saker vi vil ta opp i møtene med fylkesbenkene, sier Krohn Devold.

– For at Norge skal ta sin del av reiselivsveksten, må det offentlige løse sine primæroppgaver bedre og mer moderne slik at det ikke hemmer bedriftene. Myndighetene må omstille seg og satse på digitale løsninger, fortsetter Krohn Devold.

Muligheter for turistvekst

Atle Hovi, administrerende direktør ved Beitostølen Resort, er et av NHO Reiselivs medlemmer som vil delta på møtet med stortingspolitikere fra Oppland. Han vil benytte anledningen til å fortelle om mulighetene for internasjonal turistvekst via Fagernes Lufthavn på Leirin.

Flyplassen har vært truet av nedleggelse inntil regjeringen i 2015 bestemte at Avinor skal drive flyplassen i tre år. Fra 2019 er det uvisst hvem som skal ta over driften. Nå kjemper reiselivet i regionen for fortsatt drift ved flyplassen.

– Flyplassen er viktig fordi den kan skape internasjonal vekst. Vi kan fly turistene rett inn i fjellet. Skal vi få tilgang til det europeiske markedet, må vi ha charterflygninger til de store vintersportsstedene i Norge, sier Atle Hovi.

Se også: