Reiselivsmeldingen kommer over nyttår

Publisert

Næringsminister Monica Mæland under NHO Reiselivs årskonferanse i Bergen i 2014. Over nyttår presenterer hun den etterlengtede stortingsmeldingen om reiseliv.

Regjeringens varslede stortingsmelding om reiseliv skal legges frem på nyåret.

Det skriver Nærings- og fiskeridepartementet på sine nettsider.

#Reiselivsmeldingen legges frem på nyåret. NHO Reiseliv har klare forventninger. @NFdep

– 2016 ligger an til å bli et nytt rekordår for reiselivsnæringen. Norge er et ettertraktet reisemål. Vi har et fantastisk land som mange kommer for å oppleve, sier næringsminister Monica Mæland.

– Skaper mange arbeidsplasser

Fra januar til oktober har det vært rett under 29,9 millioner overnattinger på norske hoteller, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem. Det er en vekst på fem prosent sammenlignet med samme periode i fjor, viser tall som Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjorde fredag.

På ti måneder i 2016 er det dessuten registrert flere utenlandske gjestedøgn enn i hele rekordåret 2015. Per oktober 2016 har det vært nesten 9,1 millioner overnattinger, viser SSBs tall.

– Reiselivsnæringen er en viktig næring som skaper mange arbeidsplasser. Derfor er det godt nytt at 2016 blir nok et godt år for reiselivet.Monica Mæland, næringsminister

Innspill til reiselivsmeldingen

NHO Reiseliv har levert sine innspill til stortingsmeldingen om reiseliv.

– Det er viktig å skille mellom hva næringen skal gjøre selv, og hva myndighetene skal gjøre. Det er nødvendig at stortingsmeldingen inneholder det sistnevnte, nemlig grep myndighetene må ta for at reiselivet skal fortsette å vokse. Det er dette NHO Reiseliv har fokusert på i innspillene, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold.

Syv hovedpunkter

NHO Reiselivs innspill kan deles opp i syv hovedpunkter:

1. Digitalisering av det offentlige

2. Et virkemiddelapparat tilpasset tjenestesektoren

3. En endret tilsynskultur

4. En effektiv markedsføringsordning

5. Ingen nye skatter

6. Fleksibel arbeidstid

7. Effektiv samferdsel og kommunikasjon

– NHO Reiseliv ber ikke om subsidier, men at det offentlige løser sine oppgaver mer effektivt og ikke hemmer en moderne reiselivsutvikling. For at Norge skal få sin naturlige del av veksten må det offentlige løse sine primæroppgaver bedre og mer moderne, slik at de ikke hemmer reiselivet som nå er i ferd med å utvikle seg til å bli en moderne og digitalisert næring, sier Krohn Devold. 


Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: