Varsler mange tilsyn i sommer

Publisert

Arbeidstilsynet er ekstra mye ute på tilsyn i høysesongen.

Arbeidstilsynet varsler tilsyn hos 500 restauranter i sommer.

Restaurantnæringen er en prioritert bransje for Arbeidstilsynet i 2015 og 2016, og det er gjennomført nesten 3000 tilsyn i bransjen det siste halvannet året. I sommer skal Arbeidstilsynet på tilsyn hos 500 restauranter, melder tilsynet på sine nettsider.

En del av tilsynene vil bli gjennomført sammen med politi, NAV, Skatteetaten og Mattilsynet.

Arbeidstid vil være et sentralt tilsynstema også i sommer.  I tillegg vil arbeidskontrakt, arbeidsplan, lønns- og arbeidsvilkår, overtidsbetaling, opplæring og det psykososiale arbeidsmiljøet være aktuelle tema under tilsynene, opplyser Arbeidstilsynet.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: