Tilsyn i reiselivet

Våre medlemmer settes under lupen hver eneste dag. Dessverre er det mange som opplever at de ikke får den veiledningen de trenger under tilsyn. Her har vi tillatt oss å sette selveste «tilsynet» under lupen for å vise hvor skoen trykker.

NHO Reiseliv mener at tilsynene må overholde plikten til å veilede bedriftene til å best mulig følge regelverket. Samtidig må tilsynene være risikobaserte, slik at systematiske lovbrytere blir tatt.

Siste nytt:

Dette mener NHO Reiseliv om tilsyn:

  • Tilsynene må jobbe mer risikobasert og på tvers av tilsyn.
  • Tilsynene må veilede, fremfor å kun kontrollere.
  • Tilsynene må utarbeide digitalt veiledningsmateriell i form av e-læring til bedriftene.

Bakgrunn

Gode statlige tilsyn gir et viktig bidrag til et velfungerende næringsliv, utvikling av beste praksis og rettferdig konkurranse. I reiselivet er tilsyn viktig for å sikre blant annet at gjestene får servert trygg mat, og at de som jobber i næringen har lovfestede lønns- og arbeidsvilkår.

Tilsynene har som hovedoppgave å sørge for at bedriftene følger lover og regler. Tilsyn har en plikt til å gi råd og veiledning i hvordan en skal følge regelverket. Mange bedrifter erfarer at de ikke får den veiledningen de trenger ved tilsyn, men snarere at tilsynsmyndighetene er ute etter å straffe dem, fremfor å hjelpe dem å bli bedre.

Bedrifter som har det meste på stell opplever at de ofte får tilsynsbesøk, noe som krever mye tid og ressurser fra bedriftens side. Samtidig ser en at de systematiske lovbryterne ikke blir tatt. Dette er til stor frustrasjon for bedriftene som forsøker å følge lovverket så godt de kan. 


NHO Reiseliv mener tilsynene må endres på to hovedområder:

1) Risikobaserte tilsyn

NHO Reiseliv forventer at tilsynsmyndighetene øker sin innsats for å ta de som driver ulovlig. Det betyr at de må prioritere og kontrollere de som systematisk bryter loven. Bedrifter som viser god etterlevelse av regelverket bør kontrolleres sjeldnere. NHO Reiseliv mener en risikobasert tilnærming til tilsyn må innebære en form for gradering av bedriftene i henhold til risiko. Det innebærer at tilsynet i større grad må sammenligne virksomhetene med hverandre og gjøre en vurdering av hvem som skal få tilsyn. Risikovurderingen må gjøres tilgjengelig for andre tilsyn, slik at ikke alle tilsyn må gjøre samme vurdering. Dette forutsetter gode digitale verktøy som muliggjør informasjonsdeling mellom tilsynene.

2) Veiledende tilsyn

Bedriftene skal oppleve kvalitetsarbeid og rettsikkerhet fra tilsynene. Det er viktig med forutsigbarhet ved tilsyn, - informasjon i forkant og dialog underveis og ved sluttmøte etter tilsyn. Det må tilrettelegges for dialog i møte med bedriftene, gjennom å veilede, fremfor å kun kontrollere. En god dialog og riktig veiledning er forebyggende, og kan forhindre at feil gjøres.

Det er et arbeidsgiveransvar å ha opplæring for HMS-området, men vi mener veiledningsmateriell fra tilsynene, vil virke forebyggende. Tilsynene må utarbeide mer og bedre veiledningsmateriell, gjerne i form av e-læringsverktøy, som bedriftene kan bruke som verktøy for en god og sikker drift. Det er et komplekst regelverk, og slike verktøy kan gjøre bedriftene i bedre stand til å etterleve regelverket.

Tilsyn og digital Matkontroll

Enkelt system som gjør deg godt forberedt til Mattilsynets inspeksjoner.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

  • Ole Michael Bjørndal
  • Fagdirektør næringspolitikk
  • Pressebilder

#tilsyn: TwitterInstagram
nhoreiseliv.no/tilsyn

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva som er problemet. Oppgi gjerne e-post slik at vi kan kontakte deg tilbake:

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: