Stort kompetansebehov i reiselivet

Publisert

Det har vært mye oppmerksomhet knyttet til kompetansebehovet til alle næringer under pandemien. I Kompetansebarometeret 2021 bekreftes behovet for å rekruttere flere til bransjen, samt øke kompetansen til eksisterende ansatte.

Syv av ti medlemmer i NHO Reiseliv har et udekket kompetansebehov. Dette går frem av NHOs Kompetansebarometer 2021 som ble offentliggjort 28. februar. Dette er en økning på 12 prosentpoeng fra tiden før pandemien.

Henrik Hamborg, politisk rådgiver innen kompetanse og rekruttering i NHO Reiseliv. Foto: Per Sollerman.

Det har vært mye oppmerksomhet knyttet til kompetansebehovet til alle næringer under pandemien. I Kompetansebarometeret 2021 bekreftes behovet for å rekruttere flere til bransjen, samt øke kompetansen til eksisterende ansatte.  

2/3 av medlemmene i NHO Reiseliv oppgir at de har i stor eller noen grad behov for personer med fagbrev, en oppgang fra 53 prosent fra 2020.  
 
— Økningen her skyldes nok spesielt kokkemangelen som har vokst seg stor under pandemien, sier Henrik Hamborg, politisk rådgiver innen kompetanse og rekruttering i NHO Reiseliv. 
 
— Mange kokker har forlatt bransjen, og færre gjestearbeidere enn vanlig slapp inn i Norge i fjor. Det har sørget for at kokkemangelen har blitt større enn før pandemien. Men ønsket om fagbrev dreier seg også om servitører og resepsjonister, sier Hamborg.  

Fagbrev er viktig

Han mener derfor det er viktig at myndighetene, og spesielt fylkeskommunene, fortsetter å prioritere voksnes mulighet til å ta fagbrev. 

— Behovet for fagarbeidere i bransjen er stort, og vi er derfor opptatt av at vi utdanner nok ungdommer til våre fag, og her spiller bla. faglærerne i mat og helse samt karriereveilederne en viktig rolle. Samtidig er vi opptatt av de voksnes muligheter for å ta fagbrev. Behovet for kandidater med fagbrev strekker seg for øvrig på tvers av NHOs landsforeninger viser Kompetansebarometeret 2021.  
 
—Samtidig er det verdt å merke seg at 36 prosent av medlemmene oppgir at deres ansatte kan klare seg med grunnskoleutdanning.

— For en del av sesongbedriftene våre, er det ønskelig med ungdommer som bidrar når det er høysesong. Det kan være enten på en kafé eller i skiutleien. Mange ungdommer skaffer seg sin første arbeidserfaring i reiselivet, sier Hamborg.  

Kompetansehevingstiltak  

Under pandemien har også kompetansehevingstiltak i næringslivet vært tematisert, og årets kompetansebarometer kartlegger nettopp hvilke tiltak bedriftene vurderer som relevante. Om lag to av tre NHO-medlemmer oppgir at kurs og opplæring internt i bedriften er mest relevant foran erfaringsutveksling mellom kolleger.  
 
Hamborg forklarer:

— Kompetanseheving som foregår i bedriften er gjerne kortvarige og effektive. Under pandemien hadde fylkeskommunene økte rammer for såkalt bedriftsintern opplæring. Når behovet er så stort for at ansatte for økt sin kompetanse, er det viktig at fylkene har mulighet til fortsatt å støtte dette. Det å ta fagbrev og delta på kurs gjennom bransjeprogrammet, blir også ansett som viktige tiltak, ifølge Hamborg.  

Konsekvenser  

Mangel på arbeidskraft og/eller manglende kompetanse blant bedriftenes ansatte, har store konsekvenser for næringen. Rundt halvparten av medlemmene i NHO Reiseliv oppgir at de enten har tapt kunder/markedsandeler, eller skrinlagt eller utsatt utvidelsen av virksomheten. Dette samsvarer også med tidligere undersøkelser NHO Reiseliv har gjennomført under pandemien. 45 prosent av medlemmene har måttet redusere virksomheten som en konsekvens av restriksjonene til å drive næring som normalt.  

Om kompetansebarometeret  

NHOs kompetansebarometer er en årlig undersøkelse av kompetansebehovet blant NHOs medlemsbedrifter. Nytt av året er også temaer knyttet til rekruttering, kompetanseheving og grønn omstilling. Undersøkelsen ble gjennomført første gang i 2014, og er et nyttig verktøy hvor man kan følge utviklingen i kompetansebehovet over tid. 

Den fullstendige rapporten, NHOs Kompetansebarometer kan lastes ned her 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: