Kompetanseheving i bedriften: En smart investering for fremtiden

Publisert

Mange personer som sitter og tegner på tegnepapir på et bord. Foto.

Illustrasjonsbilde møte. Foto: Pixabay/Stocksnap

Et næringsliv i stadig endring, krever ansatte med oppdatert kunnskap og ferdigheter. Kompetanseheving er en investering i bedriftens fremtid.

Mann med armene i kryss som ser inn i kamera. Foto

Henrik Hamborg, politisk rådgiver for utdanning og kompetanse i NHO Reiseliv. Foto: NHO Reiseliv | Per Sollerman

Bedrifter som forstår verdien av kontinuerlig læring og utvikling, er bedre rustet til å møte utfordringer i et stadig skiftende næringsliv. Det fører til lavere turnover, noe som sparer bedriftene både tid og penger på rekruttering og opplæring av nye medarbeidere. 

– Ansatte som får muligheten til faglig utvikling og kursing, blir lenger i jobben. Det skaper en sterk og stabil arbeidsstyrke som er kjent med bedriftens kultur og verdier, og som er dedikert til å oppnå felles målsetninger, sier Henrik Hamborg, politisk rådgiver for kompetanse og rekruttering i NHO Reiseliv.  

Det er av felles interesse for bedriftene og de ansatte at medarbeidere har tilgang til riktig og oppdatert kompetanse slik at de kan utføre oppgavene sine mer effektivt og produktivt. Dette har en direkte innvirkning på bedriftens bunnlinje ved å enten øke inntektene eller redusere kostandene.   

– Bedriftene sikrer sin konkurranseevne og lønnsomhet ved å investere i ansattes utvikling, fortsetter Hamborg.

Møt fremtidens behov 

Faglærte ansatte har større yrkesstolthet og er mer tilbøyelige til å bli værende i både bedriften og bransjen.   

Hamborg påpeker at kompetanseheving er nødvendig for å møte de stadig skiftende kravene i fag og arbeidsliv: – Når fag og arbeidsliv endrer seg, sikre kompetansehevingstiltak mestring og konkurransekraft. Det hjelper ansatte med å holde tritt med endringene i bransjen. 

For å tiltrekke og beholde yngre talenter, er det viktig å møte deres behov: – Unge er opptatt av utviklingsmuligheter, og derfor må vi som næring tilby kompetanseheving som en attraktiv fordel for den yngre arbeidsstyrken. Vi må sette oss ned med de ansatte og stake ut en felles kurs.  

For å gjøre dette til en realitet, er tilgjengelighet og tilpasning viktig: – Det finnes mange fleksible etterutdanningstilbud som kan tilpasses de ansattes jobbhverdag. Det skal være enkelt, forklarer Hamborg. Dette gjør det mulig for ansatte å forbedre sin kompetanse uten å forlate jobben. 

Kobling mellom kompetanseheving og arbeidslivsrelevans  

– De ansatte bør se en direkte link mellom kurs og/eller utdanning og eget arbeid og arbeidsoppgaver. Man må få bruke den nye kunnskapen i jobben sin for å forstå verdien av kompetanseheving fullt ut.  

For å imøtekomme behovene og øke kompetansen i reiselivsbransjen, tilbyr NHO Reiseliv en rekke kurs og videreutdanningsløp gjennom NHO Reiseliv-Akademiet

Bedriftene har også mulighet til å sjekke ut sitt kompetansebehov gjennom NHO Reiselivs kartleggingsverktøy.  

 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Et portrettbilde av en blid kvinne som står og ser mot kamera. Foto.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: