Rett kompetanse er viktigere enn noen gang. Finn ut hvor din bedrift står

Publisert

En gruppe mennesker som har samtale. Foto.

Snart starter et nytt bransjeprogram for permitterte under koronakrisen. Foto: Pixabay

NHO Reiseliv og Digital Norway har utviklet et kartleggingsverktøy for kompetanseheving i reiselivsnæringen. Det er tilgjengelig for alle og gratis å bruke.

Mann med armene i kryss som ser inn i kamera. Foto

Henrik Hamborg, politisk rådgiver for utdanning og kompetanse i NHO Reiseliv. Foto: NHO Reiseliv | Per Sollerman

– Kartleggingsverktøyet gjør det lettere for medlemmene å identifisere temaer hvor de bør styrke egen kompetanse. Det gjør det også mulig for oss å forstå hvilke behov de faktisk har, slik at vi kan forbedre de kompetansehevende tiltakene våre, og treffe spikeren på hodet med hva vi tilbyr, sier kompetansepolitisk rådgiver i NHO Reiseliv, Henrik Hamborg.  

Verktøyet, som er ment for mellomledere og daglig ledere, hjelper med å forstå hvilken kompetanse som er viktig i dag, gir støtte til å finne områder der det trengs mer kunnskap og tips til kurs for å fylle kunnskapsgapene. Det er enkelt å bruke, og tar noen omtrent 25 minutter å gjennomføre. Det er anbefalt at de ansatte gjør kartleggingen sammen for å sikre forankring i virksomheten.  

Kartleggingsverktøyet består av en rekke spørsmål som bedriftene må besvare for å få en oversikt over hvilke kompetanseområder de trenger å styrke. Eksempler på temaer er cybersikkerhet, ledelse, bærekraft, digital markedsføring, juss og økonomi.  

Kompetanseheving er nøkkelen til reiselivsnæringens fremtid 

Reiselivsnæringen er i rask endring, og det er viktig at bedrifter og ansatte holder seg oppdaterte på trender og teknologier. Kompetanseheving er derfor av vital betydning for å sikre næringens fremtid, uavhengig bedriftsstørrelse. 

Kartleggingsverktøyet er utviklet av NHO reiseliv i samarbeid med DigitalNorway, og skal hjelpe bedrifter med å kartlegge kompetansebehov og potensial i bedriften.

– Verdensbildet, nasjonal politikk, lav valutakurs, den teknologiske utviklingen og en reiselivsnæring i stadig utvikling er blant tingene som gjør det mindre forutsigbart å jobbe i bransjen. Det er viktig at bedriftene har den kompetansen som trengs for å møte fremtidens utfordringer, sier Hamborg.

Pandemien førte til at bedriftene har måtte omstille seg og lære nye ting: For mange handlet det om å i det hele tatt kunne fortsette virksomheten sine. Over natten måtte de digitalisere alt fra servering med QR-koder til at du selv måtte sjekke inn på hotellene, sier Hamborg. 

Samtidig blir det viktigere å beholde ansatte, spesielt med endringene i internasjonale arbeidsforhold: – Man skal ikke ta ansatte for gitt. Å tilby utviklingsmuligheter og kompetanseheving er avgjørende for å motivere og beholde dem. Spesielt unge medarbeidere er opptatt av dette. Digital opplæringsalternativer gir både ansatte og bedrifter fleksibilitet og tilgjengelighet. Dette er en strategisk investering som vil styrke reiselivsnæringen på lang sikt, avslutter Hamborg.  

NHO Reiseliv håper at verktøyet vil bidra til at reiselivsnæringen er bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer. 

En mannsfigur som står med ulike ikoner rundt seg. Illustrasjon.

Kartlegg bedriftens kompetanse

Verktøyet er utviklet slik at man skal kunne kartlegge bedriftens kompetansebehov og potensial.

Utviklet av NHO Reiseliv i samarbeid med DigitalNorway.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Et portrettbilde av en blid kvinne som står og ser mot kamera. Foto.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: