Matbransjen samlet i Sandefjord

Publisert

Kvinne kledd i lyse rosa dressjakke som ser smilende på en mann kledd i grønn skjørte. Mannen holder en diplom.

Tangen Videregående skole ble tildelt kompetansepris under Landskonferansen for restaurant og matfag i Sandefjord. Det v ar fylkesordfører i Vestfold, Anne Strømøy (t.v.) som delte ut prisen til avdelingsleder for Restaurant- og matfag ved Tangen videregående skole, Geir Ropstad (t.h.). Foto: NHO Reiseliv

Landskonferansen for Restaurant- og matfag (LKRM) ble avholdt på Scandic Park Sandefjord 13. - 14. mai. Årets hovedtemaer var effektiv rekruttering, fullføring og livslang læring.

I den harde kampen om de beste hodene, må vi vise at vår bransje er attraktiv. Vi er en seriøs, trygg og spennende bransje med stort potensiale, der man både kan bli ansatt og bygge sin egen karriere, sier Henrik Hamborg, politisk rådgiver for kompetanse og rekruttering i NHO Reiseliv.

Henrik Hamborg, Henrik Hamborg, politisk rådgiver for kompetanse og rekruttering i NHO Reiseliv, intervjues av NRK under Landskonferansen for restaurant og matfag 2024 i Sandefjord. Foto: NHO Reiseliv

Karriereveiledning er et viktig verktøy for å hjelpe elever med å velge riktig utdanningsvei. Karriereveiledere må derfor ha god kunnskap om bransjen vår og kunne snakke om de spennende karrieremulighetene vi har, sier Hamborg. 

Viktig møteplass 

Etter synkende søkertall til restaurant- og matfag (RM) i flere år har trenden snudd. Sammenliknet med 2023 er det på landsbasis en god økning i elever som har RM som sitt førstevalg.  

— Nå må skolene og næringslivet jobbe godt sammen og sørge for at flere fullfører utdanningen med fag- eller svennebrev. Landskonferansen er en god møteplass for dette. Med tanke på prognosene og forventet vekst i reiselivet fremover, er det stort behov for å utdanne flere fagarbeidere, og at disse blir stående lengre i jobb, sier Hamborg.   

I høst ble reiselivet valgt som en av regjeringens eksportsatsinger. Menon Economics forventer en vekst i næringen fra utenlandske turister på nesten 70 prosent frem mot 2030.

Servering vil spille en stor rolle i denne veksten, med en forventet omsetning på 98 milliarder samme år. Dette gjør serveringsbransjen til det segmentet i reiselivet som forventes å vokse mest i løpet av tiåret.  

Fylkesordføreren åpnet konferansen 

Konferansens første dag ble åpnet av fylkesordfører Anne Strømøy. Tema for dag én var hvordan man kan tiltrekke seg flere til RM-utdanningene og få dem til å fullføre.

Kine Bekkengen fra Geitmyra Tønsberg delte sine erfaringer om hvordan matkultursenteret har blitt en viktig rekrutteringsarena i Tønsberg.

Representanter fra ulike vestfoldskoler var tilstede for å fortelle om sitt rekrutteringsarbeid til RM. Geir Ropstad fra Tangen videregående skole i Kristiansand belyste temaet kvalitet, fullføring og samarbeid med lokalt næringsliv. 

— I Vestfold gjennomfører de mange gode rekrutteringstiltak, og det ønsket vi å vise fram på konferansen. Selv om man alltid skulle ønske seg enda bedre søkertall, har RM-linjene i Vestfold forholdvis god innsøking. I tillegg er vi glade for at RM-tilbudet i Sandefjord ble gjenåpnet, noe som var det eneste rette å gjøre, sier Hamborg.  

Konferansens andre dag ga innblikk i ulike etter- og videreutdanningstilbud for mat- og måltidsbransjen. Flere bedrifter delte sine erfaringer, og diskuterte veiene til fag- og svennebrev. Hvordan NAV kan være en sentral samarbeidspartner i rekruttering og utdanning av arbeidskraft, var også et tema. 

Tildelt viktig kompetansepris 

Tangen videregående skole i Kristiansand ble tildelt Landskonfansens kompetansepris 2024 for sitt arbeid med restaurant- og matfaglinja. Det var avdelingsleder ved skolen, Geir Ropstad, som tok imot prisen. 

— I år har synliggjøring, rekruttering og samarbeid mellom ulike aktører vært spesielt vektlagt av juryen. Årets vinner har gjennom flere år jobbet målrettet med dette, sa fylkesordfører i Vestfold, Anne Strømøy, som delte ut prisen. 

Kompetanseprisen skal stimulere til økt innsats, interesse og publisitet innen området opplæring og kompetanse. Det er bransjesamarbeidet Landskonferansen for restaurant- og matfag (LKRM) som står bak kompetanseprisen.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

  • Henrik Hamborg
  • Politisk rådgiver for kompetanse og rekruttering
  • Pressebilder

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: