– Vi er ikke en fiskeeksportør og har ikke ønske om å sende mer fisk enn lovlig ut av landet

#005

Arnøy Brygge ligger på Nord-Arnøya vest for Bodø, i Gildeskål kommune. Foto: Privat

Havfisketurismen har vært ute i hardt vær de siste månedene. Næringen har blant annet høstet kritikk for at useriøse aktører i bransjen tar med seg store mengder ulovlig fisk ut av landet. John Kristian Karlsen fra Arnøy Brygge kjenner seg ikke igjen i oppslagene.

Ressurskriminalitet i havfisketurismen har blitt slått opp stort i sommer, og flere har tatt til orde for strengere regulering av bransjen.

– Vi har selv vært med på å jobbe frem regler og vært pådriver for å øke bøtesatsene. Ingen i bransjen ønsker de som ikke følger reguleringer. Vi jobber aktivt med å registrere fisk og passer på at de ikke har med seg mer enn kvoten. Følger ikke gjestene rutiner og prøver å lure oss på kilo, så ringer vi selv tollen, sier John Kristian Karlsen, daglig leder ved Arnøy Brygge i Gildeskål, Nordland.

#005

John Kristian Karlsen er daglig leder av Arnøy Brygge. Foto: Privat

Ole Michael Bjørndal, næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv er klar på at det er utfordringer innen fisketurisme, men det er viktig å skille de ulike aktørene fra hverandre:

– Vi vet at det er noen useriøse aktører som tar med seg store mengder fisk ut av landet, men dette er i all hovedsak kriminelle som ikke tilhører den organiserte delen av turistfiske. Våre medlemmer som er havfiskebedrifter, har verdifull betydning lokalt og mange er viktige hjørnestensbedrifter i lokalsamfunnet. De er innovative opplevelsesbedrifter som bidrar med både sysselsetting og verdiskaping, sier Bjørndal.

Viktig bidragsyter

Arnøy Brygge har 10 heltidsansatte og 10 sesong- og ekstraarbeidere. I tillegg til havfisketurisme tilbyr de også kurs og konferanser, og aktiviteter som sightseeing og teambuilding. Konsernet har også et byggefirma som sysselsetter 25 heltidsansatte.

– Arnøy Brygge er en viktig bidragsyter til stedets arbeidsmarked og er en stor del av statistikken på rutebåttilbudet til og fra øya. Da vi begynte bodde det 28 personer på øya, og nå er det omkring 60 innbyggere her. Det er bygd nye boliger og vi har fått nye tilflyttere, både unge og voksne. Skolebussen har begynt å gå igjen og samfunnet har fått et nytt treffpunkt med matservering og muligheter for båtutleie og taxibåt, sier Karlsen.

Driveren av Arnøy Brygge har ikke opplevd utfordringer med et stort antall uregistrerte aktører:

– Vi er ganske alene i dette området og opplever ikke at det er mange aktører som ikke er registrerte og driver med ulovlig fiske. Jeg er heller ikke enig i kritikken om at det bare tas ut loins og at resten av fisken blir kastet. De fleste gjestene er meget gode på å skjære fillet og utnytter hele fisken, sier Karlsen.

Mener det må tilrettelegges for fisketurismen

Arnøy Brygge jobber aktivt med sikkerhet og har utviklet et eget kvalitetssikringssystem. De har sporing i båtene og bruker god tid sammen med leietagerne før de leier ut båter, slik at de er trygge på at de kan bruke dem.

Karlsen mener myndigheten må satse og tilrettelegge for havfisketurisme i regionen:

– Det bør tilrettelegges fordi fisketurisme er et av de beste produktene vi har for besøkende. Tilrettelegningen inneholder også begrensninger og det er vi i bransjen med på. Det mener jeg vi har vist gjennom jobben som nå gjøres, sier Karlsen.

– Jeg tror vi vil se en endring fra individuell båtutleie fra mindre anlegg til større, mer profesjonelle anlegg med høyre servicegrad. Dette gir bedre kontroll, i tillegg til å gi flere arbeid, avslutter Karlsen.

NHO Reiseliv er i tett dialog med nærings- og fiskeridepartementet, fiskeridirektoratet og sjøfartsdirektoratet for å utvikle gode rammebetingelser, regelverk og kunnskap som kan bidra til en bærekraftig utvikling av havfisketurisme

Se også: 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: