Nasjonale retningslinjer for hvalsafari

NorWhales nasjonale retningslinjer for hvalsafari er å forstå som et minimumskrav til operatører som tilbyr hvalsafari, og har som formål å ivareta dyrevelferd, service, sikkerhet og gode opplevelser for kunder og bedrifter.   Last ned retningslinjene her.

Retningslinjene er utarbeidet av destinasjonsselskap og hvalsafariaktører i Nord-Norge etter initiativ fra klyngen Arena Lønnsomme Vinteropplevelser.

Retningskunjene for hvalsafari og bygger på prinsippene om en ansvarlig utvikling av turisme som både ivaretar natur og miljø, lokale forhold samt hensynet til ansatte i reiselivsnæringen, kundene og aktørenes økonomi.

 Destinasjonsselskaper/Visit-selskaper kan stille enda strengere krav til operatører i deres region enn de som er formulert i de nasjonale retningslinjene.

Last ned

Last ned retningslinjer, brosjyre og plakater på norsk og engelsk

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

En smilende kvinne med NHO REISELIVs logoen på jakka si. Foto.

Hvalsafari

Hvalsafariturisme setter store krav til aktørene. Her finner du oversikt over gjeldende krav og lovverk samt NHO Reiselivs innspill og forslag for økt kvalitet ved hvalsafari.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: