Hvalsafari

Hvalsafari. Foto: Andrew Bain

Flere av NHO Reiselivs medlemmer i Nord-Norge driver hvalsafariturisme. Enkelte av aktørene har drevet med hvalsafari siden begynnelsen av 1990-tallet og har etablert seg godt i markedet.

Hvalsafariturisme setter store krav til aktørene. Bedriftene må ha de nødvendige sertifiseringer som kreves for å føre fartøyet, forholde seg til hvalsafariforskriften, samt ivareta dyrevelferd og aktivt bruke de råd og veiledninger som er utarbeidet.

Utfordringen er at det også innenfor denne type turisme dukker opp bedrifter som ikke følger gjeldene lover og regler, samt at det er et økende antall privatpersoner som begir seg ut på sjøen med fritidsbåter, kajakker og ribbåter for å beskue hval på svært nært hold. Dette karakteriseres som en risikosport både for enkeltindividet og hvalen, samt at det bidrar til å forringe kundenes opplevelseskvalitet.

NHO Reiseliv skal være med å  sikre en fremvekst av reiselivet i Norge. Hvalsafariturisme skal være levedyktig og basert på kunnskap, og ikke drevet av kortsiktig profitt for enketoperatører.

Nasjonale retningslinjer for hvalsafariaktører i Norge

I 2017 tok reiselivsklyngen Arctic-365 i samarbeid med Visit Tromsø initiativet til å få utarbeidet Nasjonale retningslinjer for hvalsafariaktører i Norge. I den arbeidsgruppa som jobbet fram de nasjonale retningslinjene var også UiT – Norges arktiske universitet og Havforskningsinstituttet representert.

Retningslinjene bygger på prinsippene om en ansvarlig utvikling av turisme som både ivaretar natur og miljø, lokale forhold samt hensynet til ansatte i reiselivsnæringen, kundene og aktørenes økonomi. Retningslinjene som er å forstå som et minimumskrav til operatører som tilbyr hvalsafari. 

Hvalsafariforskriften

5. desember 2019 iverksatte Regjeringen en ny forskrift med mål om å regulerer utøvelsen av hvalsafari. Les hvalsafariforskiften på lovdata.no 

Forslag fra NHO Reiseliv til økt kvalitet ved hvalsafari

NHO Reiseliv har etterkant av iverksettelsen av hvalsafariforskriften fått tilbakemeldinger om manglende oppfølging og kontroll av forskriften, med den konsekvens av at «useriøse» reiselivsaktører tar seg til rette. Vi tar dette på alvor og i møte 15. juni 2021 ble dette tatt opp med Fiskeridepartementet. På anmodning fra Fiskeridepartementet ble det i etterkant av møtet utarbeidet og oversendt et notat til Fiskeridepartementet med forslag til tiltak for økt kvalitet ved hvalsafari. Notatet ble utarbeidet med bakgrunn i innspill fra  NHO Reiselivs medlemsbedrifter. Last ned og les dokumentet Tiltak for økt kvalitet ved hvalsafari her. 

 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

En smilende kvinne med NHO REISELIVs logoen på jakka si. Foto.

Om opplevelsesbransjen

Opplevelser er selve drivkraften for reiselyst, og er med på å bestemme hvor man reiser. Opplevelse bedriftene bidrar også med å skape ringvirkninger for andre bransjer som blant annet overnatting, restaurant, handel, bilutleie og transport.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: