Foto: Andrew Bain

Hvalsafari

Hvalsafariturisme setter store krav til aktørene. Bedriftene må ha de nødvendige sertifiseringer som kreves for å føre fartøyet, forholde seg til hvalsafariforskriften, samt ivareta dyrevelferd og aktivt bruke de råd og veiledninger som er utarbeidet.

NHO Reiseliv jobber aktivt for å bringe sammen mydigheter og bransjen for å utvikle bransjen med vekt på dyrevelferd, sikkerhet og ansvarlig drift.


Her finner du oversikt over gjeldende krav og lovverk samt NHO Reiselivs innspill og forslag for økt kvalitet ved hvalsafari.

Siste nytt om hvalsafari og hvalsafariturisme

  1. Verdien av hvalsafariturisme

    – At det er yrende liv på havna med mange aktører er veldig viktig, sier ordføreren i Skjervøy kommune. Hvalturisme har bidratt til å bygge kommunen til et attraktivt helårs reisemål.

Forsiden av dokumentet nasjonale retningslinjer for hvalsafari : Foto av en hvals halefinne mot solnedgang, med teksten Nasjonale retningslinjer for Hvalsafari/ National guidelines for whale watching i et hvitt felt øverst. Foto: Norwhale

Nasjonale retningslinjer for hvalsafari

NorWhales nasjonale retningslinjer for hvalsafari er å forstå som et minimumskrav til operatører som tilbyr hvalsafar

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

En smilende kvinne med NHO REISELIVs logoen på jakka si. Foto.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: