Justisministeren ber om møte med helseministeren for å avklare alkoholregler på festivalcamping

Publisert

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen jobber for å få en avklaring rundt alkoholregler på festivalcamper. Foto: Olav Heggø, Fotovisjon.

Justisminister Per-Willy Amundsen (FrP) har bedt om et møte med helseminister Bent Høie (H) etter at Politidirektoratet la ned forbud mot medbrakt alkohol på festivalcamping.

NHO Reiseliv reagerte sterkt da det ble kjent at Politidirektoratet vil ha forbud mot medbrakt alkohol på blant annet festivalcamper. Bakgrunnen for politiets tolkning er at Helsedirektoratet har slått fast at arrangementer som musikkfestivaler må ha skjenkebevilling på hele festivalområdet. Dermed ville det blitt totalforbud mot medbrakt alkohol på festivalcampene.

 – Ønsker ikke å hindre at folk hygger seg

Venstre-leder Trine Skei Grande mener kravet om skjenkebevilling vil true festivalcampene og i ytterste konsekvens flere av festivalene. 21. november sendte hun et skriftlig spørsmål til justisministeren der hun spør om statsråden vil be Politidirektoratet sikre at festivalcampene fortsatt kan være en del av Festival-Norge. Tirsdag kom svaret fra justisministeren.

«Jeg ønsker ikke å hindre at folk hygger seg med alkohol, og har forsikret meg om at politiet mener politiloven gir de virkemidler som skal til for å håndtere ordensforstyrrelser på en god måte under større arrangementer», skriver statsråden.

«Unødvendige inngrep»

Amundsen opplyser i svaret at han har tatt initiativ til et møte med helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) for å avklare hvilke regler som gjelder.

«På den måten håper jeg at vi i fellesskap kan sikre at ulike festivaler og arrangementer kan avholdes uten unødvendige inngrep, samtidig som politiet og andre myndigheter på en god og effektiv måte får ivaretatt sitt ansvar for ro, orden og trygghet for alle deltakere», skriver justisministeren.

Tolkes som helomvending

Trine Skei Grande tolker justisministeren dithen at han vil oppheve forbudet mot medbrakt alkohol på festivalcamping.

– Dette tolker jeg som en helomvending, og det er veldig gledelig. Dette var et forbud som var snekret sammen på et kontor i Politidirektoratet, og som ikke tålte møtet med virkeligheten, sier Venstre-lederen ifølge NRK Sogn og Fjordane.

NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold er glad for signalene fra justisministeren.

– Det er veldig bra at saken følges opp. Vi håper at det ikke har vært meningen å stoppe en viktig norsk ferietradisjon, og at dette er en sak som nå blir løst, sier hun.

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: