NHO Reiseliv ber om utvidet løyvefritak for opplevelsesaktører

Publisert

Mennesker på guidet tur i Tromsømarka

Magne Aarbø, daglig leder Outdoor Tromsø (i oransje jakke) gir en guidet tur i Tromsømarka. Han er klar på at en begrensning på inntil tre løyvefritak vil være et hinder for hans bedrift. Foto: Tromsø Outdoor AS

Det regjeringsoppnevnte drosjeutvalget foreslår å gjeninnføre muligheten til dispensasjon fra løyve. NHO Reiseliv mener dette er positivt, men det bør åpnes opp for løyvefritak for minimum fem motorvogner slik det var tidligere – ikke kun tre slik utvalget foreslår.

NHO Reiseliv har levert et høringssvar med innspill til høring “NOU 2023-2 - På vei mot en bedre regulert drosjenæring - Delutredning 1 fra Drosjeutvalget”. Utvalget er satt ned for å gjennomgå liberalisering av drosjenæringen de siste årene.

Portrett av sittende mann som ser inn i kamera. Foto.

Ole Michael Bjørndal, næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv. Foto: NHO Reiseliv | Per Sollerman

NHO Reiseliv mener det positivt og et skritt i riktig retning at det i drosjeutvalgets utredning foreslås å gi dispensasjon fra krav om drosjeløyve for transport av egne kunder til og fra aktiviteter som innehaver av dispensjonen selv er arrangør av.

– Om søknadene behandles raskt og forutsigbart vil dette være en god løsning for opplevelsesbransjen, som i dag føler at de faller mellom to stoler hva gjelder regelverk, sier Ole Michael Bjørndal, fagdirektør for næringspolitikk i NHO Reiseliv.

Regelverket bør gi rom for vekst

I forslaget til ny paragraf i yrkestransportforskriften foreslås det at løyvemyndigheten kan innvilge dispensasjon for inntil tre motorvogner. NHO Reiseliv mener at det bør åpnes for at hver enkelt bedrift kan innvilges dispensasjon for minimum fem motorvogner:

– Fritak for inntil tre motorvogner er ikke tilstrekkelig. Sist gang ordningen med løyvefritak var i effekt, var begrensningen fem motorvogner. Regelverket bør legges opp slik at bedrifter har rammebetingelser som tilrettelegger for vekst, sier Ole Michael Bjørndal, fagdirektør for næringspolitikk i NHO Reiseliv.

Dersom en bedrift opplever økt kundegrunnlag som gjør at behovet for antall motorvogner øker, bør ikke det begrenses av et så lite antall som tre.

Ole Michael Bjørndal i NHO Reiseliv

– Prinsipielt mener vi at det ikke bør være begrensninger i hvor mange motorvogner det kan søkes om dispensasjon for. Dette for å skape forutsigbarhet og grunnlag for vekst i bransjen der det er en økende etterspørsel fra små grupper, fortsetter Bjørndal.

Regelverket må tilpasses opplevelsesbransjen

Spørsmålet om løyve og kjøreseddel har lenge gitt store utfordringer for opplevelsesbedriftene som føler seg regulert av et regelverk som ikke er tilpasset dem, men transportbransjen. NHO Reiseliv har lenge jobbet for å få på plass et regelverk som er tilpasset opplevelsesbransjen. Bransjesjefen for opplevelser i NHO Reiseliv understreker at norsk opplevelsesbransje ikke er i konkurranse med ordinær drosjetransport.

Et portrett av en blid kvinne med jakke med "NHO REISELIV " logo på. Foto

Disse aktørene driver ikke transport på samme måte som en drosjesjåfør. Derfor trenger de et regelverk som er tilpasset deres drift, sier Dagny Øren, bransjesjef i NHO Reiseliv. Foto: Per Sollerman

– Våre medlemmer ønsker ikke å drive ordinær drosjevirksomhet, og driver ikke persontransport utenfor rute mot vederlag, men transport til og fra aktiviteter og opplevelser. Transporten er kun en nødvendig forutsetning for gjennomføring av den aktuelle aktiviteten. Disse aktørene driver ikke transport på samme måte som en drosjesjåfør. Derfor trenger de et regelverk som er tilpasset deres drift, sier Dagny Øren.

Opplevelsesaktøren Tromsø Outdoor forteller hvordan han opplever forslaget om begrensning på inntil tre løyvefritak:

– Vi driver guidevirksomhet på et profesjonelt nivå og ønsker å ha et stort volum, men fortsatt med små grupper. Tanken om at bedriften skal vokse og gå over til minibuss og storbuss er for meg bom på mål. Det er ikke slik guidevirksomhet vi er ute etter, og heller ikke våre gjester. Opplevelser for små grupper er svært ettertraktet i markedet og er en internasjonal trend. Å kjøre små grupper med mindre biler er i tillegg bedre for miljøet enn å bruke halvfylte minibusser, sier Magne Aarbø, daglig leder i Tromsø Outdoor.

Tanken om at bedriften skal vokse og gå over til minibuss og storbuss er for meg bom på mål. Det er ikke slik guidevirksomhet vi er ute etter, og heller ikke våre gjester.

Magne Aarbø, daglig leder i Tromsø Outdoor

Støtter forslaget om at fritak gis for opptil tre år

NHO Reiseliv støtter forslaget om at fritak gis for opptil tre år om gangen, og kan forlenges ved søknad dersom vilkårene for fritak fremdeles er oppfylt. Det bør legges til rette for at forlengelsen går raskt, digitalt og ubyråkratisk for seg.

NHO Reiseliv mener også at det bør være krav til at kjøretøy skal være merket med firmalogo og dispensasjonsnummer. Ved å ha tydelig merking på bilen vil det være enklere for kontrollmuligheter og tilsyn å ha oversikt over hvilke kjøretøyer som har dispensasjon.

NHO Reiseliv mener det bør etterstrebes å finne et spor for hurtige og ubyråkratiske løsninger knyttet til høringsrunden, og myndighetene må gi bedriftene midlertidig dispensasjon under saksbehandlingstiden for de tilfeller det er innvilget fritak, men hvor dispensasjonen påklages av andre med rettslige klageinteresse.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

En smilende kvinne med NHO REISELIVs logoen på jakka si. Foto.

Siste nytt

  1. Matbransjen samlet i Sandefjord

    Landskonferansen for Restaurant- og matfag (LKRM) ble avholdt på Scandic Park Sandefjord 13. - 14. mai. Årets hovedtemaer var effektiv rekruttering, fullføring og livslang læring.

  2. Minstelønnssatser fra 1. april 2024

    Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv har vedtatt meklingsforslagene. Dette innebærer at de tariffbundne bedriftene nå kan iverksette årets lønnsreguleringer. Logg inn og last ned satser og viktig informasjon her.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: