Endringer i løyvekrav skaper trøbbel for opplevelsesbransjen

Mennesker på trugetur på et fjell med masse snø.

Tromsø Outdoor tilbyr blandt annet guidet trugetur på Kvaløya. De er en av flere frustrerte opplevelsesaktører som har utfordringer med reglene for løyve. Foto: Tromsø Outdoor AS

Reglene for løyve og kjøreseddel skaper store utfordringer for mange opplevelsesaktører. NHO Reiseliv ber Samferdselsdepartementet finne en snarlig løsning for opplevelsesbransjen.

Det haster å finne en løsning på dette problemet. Vi får daglig henvendelser fra frustrerte opplevelsesaktører som taper betydelig omsetning i den viktige vintersesongen fordi det ikke er praktisk mulig for dem å tilfredsstille de samme kravene som drosjenæringen må forholde seg til. Disse aktørene driver ikke transport på samme måte som en drosjesjåfør, og det er derfor helt håpløst at de må følge det samme regelverket, sier Ole Michael Bjørndal, fagdirektør for næringspolitikk i NHO Reiseliv, som representerer om lag 500 opplevelsesbedrifter.

NHO Reiseliv har vært i kontakt med et 70-talls opplevelsesbedrifter som opplever store utfordringer med reglene for løyve. NHO Reiseliv har, sammen med de to bransjeorganisasjonene Virke og Norsk Reiseliv, nylig sendt et brev til Samferdselsdepartementet der de ber om dispensasjon for kompetansekravet i yrkestransportloven, samt at det gjøres en midlertidig forføyning inntil dette er på plass, slik at årets vintersesong kan gjennomføres.

Reglene er ikke tilpasset bransjen

Yrkestransportloven krever at en opplevelsesaktør som for eksempel driver med nordlysturisme skal ha løyve og kjøreseddel for passasjertransport, fra oppmøtestedet til stedet der turistene forhåpentligvis får oppleve nordlyset. Det innebærer blant annet at det må gjennomføres både en praktisk og teoretisk prøve. Fagdirektøren forklarer hvorfor mange rett og slett ikke klarer å skaffe seg løyve og kjøreseddel:

Det er tidkrevende, kostbart og den teoretiske prøven de må gjennomføre er kun på norsk. Utfordringen er at mange av de ansatte i denne bransjen er utenlandske sesongansatte som har fått jobben nettopp fordi de har spesialkompetanse på sitt område (eks. rafting og randone). Den praktiske prøven er en stor barriere på grunn av mangel på kapasitet for å få kjørt opp. Videre tar saksbehandlingstiden, for å få kjøreseddel, for lang tid til at de får den i tide til sesongen begynner, sier Bjørndal.

– Opplevelsesbransjen er sesongbasert og har noen få uker eller måneder i løpet av året med høysesong. Reglene er ikke tilpasset bransjen, og hvordan den opererer. Frustrasjonen i bransjen har vokst seg så stor at flere truer med å flytte selskapet til Sverige eller Finland som ikke har tilsvarende regelverk, fortsetter Bjørndal.

Opplevelsesbransjen er ikke i konkurranse med drosjenæringen

Bransjeorganisasjonene er opptatt av at det finnes en seriøs drosjenæring, og er positive til økt kontroll slik at de som driver useriøst og ulovlig blir tatt.

Opplevelsesaktørene er ikke er i konkurranse med drosjenæringen da de ikke driver persontransport utenfor rute mot vederlag, men transport til og fra aktiviteter og opplevelser. Transport er derfor en liten del av totalproduktet som tilbys kundene, sier bransjedirektør Audun Pettersen i Virke reiseliv.

Mennesker på guidet tur i Tromsømarka

Magne Aarbø, daglig leder Outdoor Tromsø (i oransje jakke) gir en guidet tur i Tromsømarka. Foto: Tromsø Outdoor AS

Må kansellere turer

Opplevelsesaktøren Outdoor Tromsø As er en av mange aktører som må kansellere turer på grunn av kravene:

– Vi venter på svar vedrørende forespørsel om å få ta teoritesten på engelsk. Vi har nå fire utenlandske guider som ikke kan kjøre turene våre. Vi fortsetter med kanselering av turer, og taper mye penger hver dag. Nå er det kritisk og alvorlig for oss, sier Magne Aarbø, daglig leder Outdoor Tromsø As.

Han legger til at opplevelsesbransjen har som mål å få flere helårige, norske ansatte, men at de enn så lenge også er avhengig av sesongbasert utenlandsk arbeidskraft. Det finnes få ledige ressurser med nødvendig kompetanse i det norske arbeidsmarkedet.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Siste nytt

  1. Klart for meklingsinnspurt på Riksavtalen

    Fellesforbundet og NHO Reiseliv, og Parat og NHO Reiseliv, møtes lørdag 13. april klokken 10.00 for å ta fatt på meklingsinnspurten i tariffoppgjøret.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: