Rapporteringsplikt for Airbnb og andre utleiere synliggjør milliardinntekter

Publisert

STORE: Airbnb har vokst seg store, også i Norge.

Airbnb-utleiere og andre formidlere av utleie tjente over 6 milliarder kroner i utleieinntekter i fjor. Tallene viser hvor viktig det var å få på plass rapporteringsplikten.

Administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold. Foto: Per Sollerman.

– Selv med den reduserte reiseaktiviteten som var i 2020 og 2021 på grunn av kraftige nedstengninger, ser vi at beløpene er omfattende. Inntektene hadde trolig vært betraktelig høyere under normale omstendigheter, og ventes å øke vesentlig nå som hverdagen er tilbake og reiseaktiviteten tar seg opp igjen i 2022 og 2023, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv. 

– Tallene viser hvor viktig det var å få på plass rapporteringsplikten. Tidligere hadde vi ingen oversikt over omfanget av denne type utleie, og vi fryktet at store skattepliktige beløp gikk under radaren til myndighetene. Nå kan myndighetene kreve inn den skatten de har rett på, og vi har fått et rettferdig skatteforhold mellom tradisjonelle aktører og delingsøkonomiaktører, fortsetter Krohn Devold.

NHO Reiseliv jobbet lenge for at Airbnb og andre formidlere av kortidsutleie av bolig skulle få obligatorisk rapporteringsplikt. Fra og med 1. januar 2020 innførte Skatteetaten rapporteringsplikt for selskaper som formidler utleie av eiendom. Det betyr at Airbnb og andre plikter å sende inn hva hver enkelt utleier tjener, til skattemyndighetene.

– Vi får stadig flere opplysninger fra tredjeparter, blant annet fra formidlingsselskaper av korttidsutleie. Det gir oss bedre oversikt over hvor mange som har inntekter fra utleie, og det gjør også at det blir enklere å fylle det ut riktig i skattemeldingen, sier Elisabeth Fischer, avdelingsdirektør i Skatteetaten. 

Elisabeth Fischer, avdelingsdirektør i Skatteetaten. Foto: Martine Strand Karlsen.

– Delingsøkonomien vokser, og vi må være fremtidsrettet for å finne gode løsninger. Rapporteringsplikten her er et godt eksempel på det, og vi er godt fornøyd med at det er på plass, fortsetter Fischer.

Over 6 milliarder i utleieinntekter  

NHO Reiseliv har, via Skatteetaten, fått tilgang til en oversikt over hvor store utleieinntekter Airbnb-utleiere og andre har hatt siden rapporteringsplikten ble innført:

  • I 2020 ble over 5,3 milliarder kroner i leieinntekter innrapportert til Skatteetaten, og i 2021 var dette økt til over 6,1 milliarder kroner.
  • Antall opplysningspliktige formidlere har økt fra 57 i 2020 til 68 i 2021.

– Airbnb har vokst seg store, også i Norge. Utviklingen er positiv fordi gjestene får mer å velge i, men nye aktører må betale skatt på lik linje med det tradisjonelle hotellmarkedet. Nå har norske skattemyndigheter endelig fått en oversikt over omfanget, og vi håper at flere av skatteinntektene fra Airbnb-utleie kan bidra til å styrke turistkommunners budsjetter fremover, sier NHO Reiseliv-direktøren.

– Generelt ser vi en stor økning i antall personer som rapporterer og en økning i beløpet de oppgir i skattemeldingen når noe går fra å være selvrapportert til tredjepartsrapportering. Det har vi også sett med formidlingsselskapene av korttidsutleie, avslutter Elisabeth Fischer.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Siste nytt

  1. Klart for meklingsinnspurt på Riksavtalen

    Fellesforbundet og NHO Reiseliv, og Parat og NHO Reiseliv, møtes lørdag 13. april klokken 10.00 for å ta fatt på meklingsinnspurten i tariffoppgjøret.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: