Bransjeveiledning for håndtering av smittevern ved serveringssteder

Nyhet, Servering

Publisert

#205

Illustrasjonsbilde.

NHO Reiselivs juridiske avdeling har laget en bransjeveileder for smittevern ved serveringssteder.

Ved å iverksette tiltak for smittevern, skal serveringssteder i Norge kunne holde åpent og ta imot gjester og ansatte. Denne veilederen gjelder serveringssteder som serverer mat.

Ole Michael Bjørndal

Næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv.

– Serveringsbransjen har blitt veldig hardt rammet av koronakrisen. Nå håper jeg vi kan bevege oss mot gjenåpning og en normalisering for bransjen. En slik veileder vil hjelpe bedriftene å følge smittevernrådene fra myndighetene, og sikre at gjester kan føle seg trygge på å gå ut og spise og drikke, sier næringspolitisk fagsjef Ole Michael Bjørndal. 

Tre pilarer for smittevern

Bransjeveiledningen tar utgangspunkt i de tre bærende pilarene for smittevern som Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har basert sine veiledere på: 

  1. God hygiene
  2. Redusert kontakthyppighet mellom personer
  3. Syke personer skal være i isolasjon/ karantene

Tiltakene er basert på en risikovurdering av arbeidsoperasjonene og situasjonen i serveringsvirksomheter. Vi presiserer at hver enkelt virksomhet likevel må gjøre egne vurderinger og iverksette de tiltak som de mener er nødvendige, utfra utformingen av lokalene, størrelsen på virksomheten, gjestegrunnlaget og praktiske hensyn. Tiltak må være basert på Helsedirektoratet sine prinsipper og eventuelle kommunale tiltak, og virksomhetene bør etterstrebe en standard i tråd med intensjonen i denne veilederen.  

Det gjøres oppmerksom på ordlyden i Covid-19 forskriften, som per 30.04.2020 sier at serveringssteder "skal sørge for at besøkende og personell kan holde to meters avstand". Folkehelseinstituttet har imidlertid kommet med en revidert anbefaling som gjelder generelt i befolkningen om at det er tilstrekkelig å overholde 1-2 meters avstand. Vi har utarbeidet våre råd i tråd med dette.

Anbefaler folk å støtte favorittene

Næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv Ole Michael Bjørndal håper at så mange som mulig vil støtte opp om serveringsbedriftene fremover, nå som smitteverntiltakene tillater dette. 

– Nå vil jeg oppfordre folk til å oppsøke og støtte deres lokale favoritter. Vi har forhåpentligvis en fin vårmåned foran oss, og hva er vel bedre enn et godt måltid og noe godt å drikke, sier Bjørndal

 

VEILEDEREN FINNER DU VED Å KLIKKE HER

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: