Presisering av 1-meters-regelen forsterker behovet for kompensasjon

Publisert

Et fint oppdekket bord hos Karlsborg spiseforretning. Foto.

Presisering av 1-metersregelen har skapt stor frustrasjon i bransjen, særlig blant restauranter i Oslo, da det vil innebære en reduksjon i antall gjester for å ivareta kravet til avstand. Foto: Karlsborg spiseforretning, Oslo.

Presisering av 1-metersregelen har skapt stor frustrasjon i bransjen, særlig blant restauranter i Oslo, da det vil innebære en reduksjon i antall gjester for å ivareta kravet til avstand. NHO Reiseliv-direktøren er klar på at presiseringen tydeliggjør behovet for kompensasjon

Helsedepartementet har foretatt en presisering av avstandskravet; at det skal&nbsp legges til rette for at gjester kan holde tilstrekkelig avstand allerede ved ankomst, dvs at stoler må settes lengre fra hverandre og det må dekkes opp med større avstand enn vanlig. NHO Reiseliv-direktøren forstår frustrasjonen i bransjen, og er klar på at presiseringen tydeliggjør behovet for kompensasjon for restaurant og uteliv:  

Portrett av Kristin Kron Devold med Ypsilon-brua i bakgrunnen

NHO Reiseliv-direktøren er klar på at presiseringen av 1-meters-kravet tydeliggjør behovet for kompensasjon. Foto: NHO Reiseliv

─ Vi forstår at mange i bransjen er frustrerte. De har jobbet hardt for å følge smittevernreglene, og har fått gode tilbakemeldinger fra næringsetaten i Oslo om at de gjør en god jobb med å følge reglene. Bransjen har forberedt seg på julebordsesongen i god tro om at det de har gjort hittil har fungert godt og er tilstrekkelig, men nå må de endre driften igjen, og det forstår vi skaper stor frustrasjon og fortvilelse, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.  

 

─ Så lenge myndighetene fortsetter å pålegge bransjen strenge restriksjoner, må bedriftene få kompensasjon. Kompensasjonsgraden bør være på minst 70 prosent, slik den var i sommer, og kravet til omsetningsfall bør ikke være høyere enn 35 prosent. Kompenseres ikke næringen på en riktig måte, risikerer vi et konkursras og bortfall av arbeidsplasser i 2021, sier Krohn Devold.  

 

Harmonisering av serveringsmoms og matmoms vil være et treffsikkert tiltak 


Et annet viktig tiltak som kan være til stor hjelp for serveringsbedriftene er en harmonisering av matmoms og take away (15%) med serveringsmoms (25 %) til en felles sats på 15 %. NHO Reiseliv har gjentatte ganger spilt dette inn for myndighetene og har siden i vår jobbet for å få gjennomslag for en avgiftsredusering:

─ Vår siste medlemsundersøkelse viser at 4 av 10 serveringsbredrifter frykter konkurs. 1 av 3 har planer for oppsigelser. Med denne presiseringen frykter vi et konkursras i bransjen, særlig blant de som hadde håpet at julebordsesongen skulle redde dem fra kroken på døra. En harmonisering av serveringsmoms og matmoms vil være et treffsikkert og etterspurt tiltak. En lavere avgiftsbelastning er på sin plass nå som det er innskrenkninger på hvor mange mennesker man kan få inn det enkelte lokale, sier Krohn Devold. 

 

─ For Venstre og Fremskrittspartiet er det en gylden mulighet til å følge opp sitt partiprogram, siden begge har vedtatt harmonisering av serveringsmomsen.  Siv Jensen bekreftet også FRPs syn på et frokostmøte hos NHO Reiseliv i høst. Vi forventer at regjeringen og Stortinget følger opp vedtatt politikk, avslutter Krohn Devold.  

NHO Reiselivs julebordveileder

Last ned NHO Reiselivs julebordveileder

Skal du arrangere julebord?

NHO Reiselivs julebordveileder gir tips til hvordan serveringssteder og julebordkomiteer kan gjennomføre trygge julemiddager og julejunsjer i koronatider.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Et portrettbilde av en ansatt

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: