Tre råd til restaurantene

Publisert

Reiselivsdirektøren oppfordrer serveringsbedrifter til å kontakte lokalbanken for å sikre likviditet frem til januar. Garantilåneordningen er nå forlenget, så banken har nå bedre muligheter enn i starten av november til å gi deg likviditetslån.

Av Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv

Restaurantene er den klart største og dermed viktigste gruppen i reiselivet.

Servering og uteliv hardest rammet

  • I utelivsbransjen har hele 38 prosent av aktørene permittert mer enn 75 prosent av de ansatte.
  • 25 prosent av serveringsbedrifter svarer det samme.
  • Over 4 av 10 bedrifter innen servering og uteliv har planer for oppsigelser som følge av koronaviruset
  • 1 av 2 utelivsbedrifter frykter at de vil gå konkurs som følge av korona.
  • 45 prosent av serveringsbedrifter mangler likviditet til å betale regninger.
  • 1 av 4 serveringsbedrifter er allerede stengt eller har planer om å stenge den neste uken

Les mer om situasjonen i reiseliveet

Det er restaurantene som skaper liv i hver eneste kommune rundt om i landet, og som gjør at mange også vil besøke kommunen og bo på hotell. Restaurantene består av små- og mellomstore bedrifter, der ofte administrasjonen er liten, som gjør det utfordrende å følge med på alle ordninger som finnes.

Derfor har NHO Reiseliv sloss ekstra for kontantstøtte til restaurantmedlemmene våre. I vår søkte også mange av våre restaurantmedlemmer om støtte, og det ble delt ut 1,3 milliarder kroner i kompensasjon til restauranter.

De viktigste månedene

Etter en mørk situasjon med nedstenging midt i julebordsesongen, er det behov for enda mer støtte. NHO Reiseliv har heldigvis klart å forhandle en ordning som er enda bedre. Men, hverken restauranter eller andre medlemmer får utbetalt støtte før i januar, samtidig som man mister de to viktigste inntektsmånedene i november og desember.

Tre råd til bedriftene

Derfor har jeg tre råd til medlemmer innen serveringsbransjen:

OBS: Hvis du i kontakt med banken opplever vanskeligheter med å få likviditetslån som forskuttering av kompensasjon i januar, ber vi deg ta kontakt med oss.

Ta kontakt med oss

  • Søk kompensasjonsordningen, og få regnskapsføreren din til å signere søknaden.
  • Kontakt banken din og be om å få likviditet mens du venter på kontantstøtten. Garantilåneordningen er nå forlenget, så banken har nå bedre muligheter enn i starten av november til å gi deg likviditetslån.
  • Husk på at skatter og avgifter kan utsettes helt til 1. april 2021. Det er viktig mens man venter på kontantstøtten. I tillegg er det opprettet et avdragsregime for tilbakebetaling.

Ved å ta i bruk alle disse tre rådene, håper vi at de fleste kommer seg gjennom krisen.

Ikke glem at vaksinen er her. Vi skal begynne å vaksinere tidlig neste år, og da ser vi lyset i enden av tunellen. Derfor må alle holde ut til vi kan komme i gang igjen, når vi kan hente tilbake de ansatte og drive normalt igjen. 

NHO Reiseliv har jobbet opp mot myndighetene for å bedre kompensasjonsordningen og få på plass tiltak som kan hjelpe små og store reiselivsbedrifter gjennom koronakrisen. Her finner du en oversikt over tiltak og gjennomslag, samt tall fra vår nyeste medlemsundersøkelse.

NHO Reiseliv tar alltid opp serveringsmomsen i møte med politikerne, deriblant på et frokostmøte med partileder i Frp Siv Jensen, 11. august 2020. Frp har i likhet med Venstre programfestet en lavere serveringsmoms. Foto: NHO Reiseliv.

Serveringsmoms

NHO Reiseliv har lenge tatt til orde for at serveringsmomsen for restauranter må ned fra 25 til 15 prosent for å likestille servering på restaurant med take-away og butikkmoms. Vi mener fortsatt at lavere avgiftsbelastning i månedene fremover vil være en treffsikker måte å hjelpe serveringsnæringen på. Dessverre har det vært vanskelig å få politisk gehør for dette tiltaket, og vi fikk ikke gjennomslag for dette i den nye avtalen mellom regjeringen og FrP.

NHO Reiseliv vil fortsette å kjempe for lavere serveringsmoms – som vi gjorde både før og under pandemien.

Barn på SUP-board på Norsjø Ferieland. Foto.

Sommeren ser lovende ut for norsk reiseliv

Situasjonsanalyse for norsk reiseliv

Resultater fra NHO Reiselivs medlemsundersøkelse mai 2024

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: