Oslo sier nei til skjenkeprikker

Publisert

Byrådet i Oslo ønsker ikke å innføre en prikkbelastningsordning for serveringsstedene i hovedstaden.

De siste årene har flere norske kommuner, blant andre Stavanger og Trondheim, innført prikkbelastning av restauranter og utesteder. Det innebærer at ved brudd på salgs- og skjenkebestemmelsene blir serveringsstedene tildelt et visst antall prikker. Et gitt antall prikker over en periode vil føre til at bevillingen inndras i kortere eller lengre tid.

Helseminister Bent Høie (H) vil gjøre ordningen obligatorisk i alle landets kommuner. Forslaget, som tidligere denne måneden ble sendt fra Helse- og omsorgsdepartementet til Stortinget, får byrådet i Oslo til å reagere, skriver Aftenposten.no.

Nedgang i vold, overskjenking og skjenking av mindreårige

– Jeg er bekymret! De tre-fire siste årene har vi jobbet målrettet for å rydde opp i bransjen og skape et tryggere uteliv. Det har vi delvis gjort med pisk, delvis med gulrot. Dette har vært et prosjekt vi har byens befolkning og utelivet med oss på. Resultatene er gode. Det har vært en nedgang i vold, overskjenking og skjenking av mindreårige, sier Bjercke til avisen.

Han viser til suksessen med «Salutt»-prosjektet i Oslo, som er et samarbeid mellom politiet, kommunen og utelivsbransjen. Innenfor prosjektområdet i Oslo sentrum er overskjenking redusert med 17 prosentpoeng på to år, mens volden er redusert med hele 35 prosent fra 2012 til 2013.

Frykter dårlig samarbeidsklima med prikker

Næringsbyråd Bjercke har bedt helseministeren om en bekreftelse på at Oslos arbeid med dialogbaserte, tverrfaglige kontroller kan fortsette selv om et prikksystem innføres.

Bjercke frykter at et prikksystem i Oslo vil gi et dårlig samarbeidsklima.

Til Aftenposten sier han at hvis Oslo skal følge loven, må de gjøre mer enn 3000 «prikke-kontroller» i året. Da vil en stor del av ressursene uansett bindes opp i dette, skriver avisen.

Veilede, ikke straffe

NHO Reiseliv mener utesteder som deltar i dialogbaserte samarbeidsprosjekter, må unntas fra det nye prikkbelastningssystemet.

– Vi ser det som umulig å bevare tilliten mellom partene i samarbeidet hvis kontrollene noen ganger innebærer mulighet for utdeling av prikker, andre ganger ikke. Tiden er inne for å veilede utestedene, ikke straffe dem, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: