Ni av ti ungdommer vektlegger sikker jobb

Publisert

Bilde av to unge kokker

Madelen og Jon Erlend fikk fagbrev som kokk i 2018, etter læretid på Mathallen Tromsø. De har valgt en utdanning som gir jobb i fremtiden. Bildet er tatt i forbindelse med Nordisk mesterskap for kokk- og servitørlærlinger 2018.

Trygg og sikker jobb, godt arbeidsmiljø og mulighet til personlig utvikling er viktigere enn status og lønn for dagens unge som skal velge yrkesvei.

Det viser en ny undersøkelse gjennomført av analyseselskapet Opinion på oppdrag fra NHO Reiseliv. 520 ungdommer fra 15-25 år og 400 foreldre med barn fra 12-18 år er intervjuet.

Unge legger mest vekt på å følge egne interesser, og ser etter ryddighet, sosialt miljø og utviklingsmuligheter når de skal velge yrkesvei. Sikker jobb og interessante arbeidsoppgaver vektlegges av ni av ti ungdommer. Status og lønn kommer langt ned på listen.

– Reiselivsnæringen kan levere på mange av de kriteriene som dagens unge har. En jobb på en restaurant, et hotell eller i en opplevelsesbedrift byr på mye samhandling med andre mennesker, faglige utfordringer og mulighet til raskt å få lederansvar. Det er et internasjonalt miljø og muligheter for å jobbe i utlandet, sier Hilde Veum, kompetanserådgiver i NHO Reiseliv. 

En av fem nye jobber er i reiseliv

En av ti jobber globalt er knyttet til reiseliv, og en av fem nye jobber det siste tiåret har kommet i reiselivsnæringen. Det viser en fersk rapport som World Travel & Tourism Council (WTTC) har utarbeidet om turismens betydning for Norge, på vegne av Innovasjon Norge.

– Ungdom som velger reiseliv, går en fremtid i møte med mange jobbmuligheter. Mye har skjedd med jobbvilkårene i hotell og restaurant, bransjer som tidligere slet med et dårlig rykte. Hoteller og spisesteder jobber mer systematisk med å bedre arbeidsmiljøet og arbeidsforhold. Nå er et godt arbeidsmiljø blitt en viktig del av merkevaren. Nordic Choice Hotels er et godt eksempel. Kjeden ble i 2018 kåret til en av Norges beste arbeidsplasser, sier Veum. 

Foreldre påvirker barnas yrkesvalg

En av tre foreldre sier de øver påvirkning på sine barns yrkesvalg. Foreldrene deler mange av de samme kriteriene som barna, og vektlegger sikker jobb, interessante oppgaver og utviklingsmuligheter. Seks av ti foreldre er opptatt av at barna bør velge en bransje i vekst (fem av ti unge er opptatt av dette).

– Det er en del foreldre som ikke ser på reiselivet som et sted med muligheter videre i livet. Mange tenker nok at det er bransjer som passer best i en ung fase i livet. For noen stemmer det, men vi må huske på at reiselivet også inkluderer jobber som enkelt kan kombineres med familieliv og henting i barnehagen, sier Veum. 

Hele KAS-rapporten kan du lese her

Les også:

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: