Hvordan dekke kompetanse- og arbeidskraftsbehovet i reiselivet frem mot 2022?

Denne rapporten er utarbeidet av Opinion AS på oppdrag for NHO Reiseliv i 2018.

Siste nytt

Rapporten beskriver dagens status og fremtidige utfordringer for bedriftenes arbeid for økt rekruttering av kompetent arbeidskraft. Rapporten skal gi en status over situasjonen for tilgang til kompetanse i reiselivsnæringen i dag og de nærmeste årene basert på undersøkelser blant de viktigste gruppene for rekruttering av kompetanse fremover.

Se Ole Petter Nyhaugs presentasjon fra NHO Reiselivs Årskonferanse 2018, der han kommer med tips til bedriftene om hvordan man kan sikre økt rekruttering til reiselivsnæringen.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: