NHO Reiseliv

Innhold

Hvordan dekke kompetanse- og arbeidskraftsbehovet i reiselivet frem mot 2022?

Denne rapporten er utarbeidet av Opinion AS på oppdrag for NHO Reiseliv i 2018.

Siste nytt

  1. Nyhet, Jobb i reiseliv kas, kas2022

    Optimisme gir økt behov for faglærte

    Behovet for faglært kompetanse i reiselivsnæringen er stort, viser ny undersøkelse. Halvparten av reiselivsbedriftene tror behovet for faglærte vil øke de neste tre årene.

  2. Nyhet, Jobb i reiseliv, Tall og fakta kas, kas2022

    Ni av ti ungdommer vektlegger sikker jobb

    Trygg og sikker jobb, godt arbeidsmiljø og mulighet til personlig utvikling er viktigere enn status og lønn for dagens unge som skal velge yrkesvei.

Rapporten beskriver dagens status og fremtidige utfordringer for bedriftenes arbeid for økt rekruttering av kompetent arbeidskraft. Rapporten skal gi en status over situasjonen for tilgang til kompetanse i reiselivsnæringen i dag og de nærmeste årene basert på undersøkelser blant de viktigste gruppene for rekruttering av kompetanse fremover.

Se Ole Petter Nyhaugs presentasjon fra NHO Reiselivs Årskonferanse 2018, der han kommer med tips til bedriftene om hvordan man kan sikre økt rekruttering til reiselivsnæringen.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: