Lettere å håndtere seksuell trakassering begått av en gjest enn kollega

Nyhet, HMS

Publisert

– Reiselivet skal være en foretrukken bransje for både unge kvinner og menn, og da er gode holdninger et «must», sier NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold. Fredag holdt hun innlegg om forebygging av seksuell trakassering på en nordisk konferanse i Oslo.

Hotellansatte i Skandinavia opplever at det er lettere å håndtere seksuell trakassering fra gjester enn når det er kolleger og ledere som gjør det, viser ny FAFO-rapport.

Resultatet er basert på kvalitative intervjuer med ledere og tillitsvalgte/verneombud ved ett stort kjedehotell i henholdsvis Danmark, Norge og Sverige, skriver Likestillings- og diskrimineringsombudet i en pressemelding.

Det er i alt gjennomført intervjuer med totalt 20 informanter ved ett stort hotell i henholdsvis Danmark, Sverige og Norge. Spørsmålene er relatert til forståelse, håndtering og forebygging av seksuell trakassering på arbeidsplassen. Rapporten viser at saker hvor det er gjester som trakasserer, oppfattes som lette å håndtere, og hotellene har gode rutiner for dette. Episoder der det er kolleger og ledere som trakasserer, er dermed ikke like lette å håndtere.

– Skal være like trivelig for begge kjønn

Forebygg seksuell trakassering

Jo nærmere trakassering kommer deg selv, dess vanskeligere er det å melde ifra. Alle som jobber et sted, har ansvar for å legge merke til usunne kulturer. Voksne folk må være voksne og si ifra, og ledere er per definisjon voksne folk. Her må vi også ha fagforeningene med oss, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

Fredag 26. oktober holdt hun innlegg på et nordisk seminar om forebygging og håndtering av seksuell trakassering i hotell- og restaurantbransjen på Oslo Kongressenter.

– Reiselivet skal være en foretrukken bransje for både unge kvinner og menn, og da er gode holdninger et «must». Det handler om kultur. Sexistiske kommentarer er passé. Det skal være like trivelig for begge kjønn å jobbe i bransjen. At reiseliv er en likestilt bransje på både ansatt- og ledernivå, gjør at vi kan komme først til mål med å etablere gode holdninger, sier Krohn Devold.

Har hatt vanskelige saker mellom kolleger

Alle tre hotellene som ikke nevnes med navn i FAFO-rapporten, har erfaring med seksuell trakassering, både saker som involverer gjester og saker mellom kolleger. Saker som involverer gjester, forekommer en gang i blant. Det er først og fremst servitørene og ansatte innen romrenhold som er utsatt for seksuell trakassering fra gjester – som ofte er påvirket av alkohol. Trakassering fra gjester håndteres typisk ved at avdelingssjef eller vaktsjef henvender seg direkte til den aktuelle gjesten og forklarer at slik oppførsel ikke tolereres. Alt etter hvor alvorlig tilfellet vurderes, blir gjesten bedt om å forlate hotellet. Saker mellom kolleger blir av lederne vurdert som vanskeligere å håndtere. I mange tilfeller handler dette om episoder som kan plasseres i en gråsone, men som av enkelte oppleves som seksuell trakassering. Dersom lederne får informasjon om slike saker, blir de som regel forsøkt løst ved en samtale med begge parter. Som oftest løser slike saker seg etter dette. Hotellene har også hatt enkelte vanskeligere saker mellom kolleger. Disse har blitt løst ved at den som har trakassert, har sluttet i jobben, ofte etter påtrykk fra ledelsen.

– Det er veldig bra at hotellene har en effektiv måte å håndtere gjester som utsetter ansatte for seksuell trakassering. Men det er viktig at ledere på alle nivåer også vet og er trygge på hvordan de skal håndtere seksuell trakassering mellom kolleger. Vi forventer at store arbeidsgivere, slik som disse hotellene, inkluderer både forebygging og håndtering av seksuell trakassering i opplæringen av lederne sine, sier fagdirektør Rønnaug M. Retterås i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: