Mange reiselivsbedrifter med tiltak mot seksuell trakassering

Publisert

Ekebergrestauranten

Alle, både unge og gamle, har en selvsagt rett til en trygg arbeidsplass fri for trakassering. Illustrasjonsfoto: Per Sollerman.

I kjølvannet av #metoo har 40 prosent av NHO Reiselivs medlemsbedrifter gjort tiltak eller planlegger å gjennomføre tiltak for å forebygge seksuell trakassering.

Tre av ti bedrifter har gjennomført ett eller flere tiltak, mens en av ti bedrifter planlegger tiltak, viser en undersøkelse.

– Dette er en start, og det viser at det er vilje til å ta tak i problematikken. Samtidig er det nok en del som har et stykke igjen til at det er laget gode rutiner for forebygging og oppfølging, sier kommunikasjonsdirektør Merete Habberstad i NHO Reiseliv.

Stor interesse for kurs

NHO Reiseliv har sammen med andre aktører brukt mye tid på å utvikle verktøy som kan hjelpe arbeidsgivere med å forebygge trakassering. Ett eksempel er kurset «Sammen setter vi strek for seksuell trakassering», som NHO Reiseliv, Fellesforbundet, Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet står bak.

Interessen har vært stor fra arbeidsgivere landet over, og kursene har vært fulltegnet i både Bergen, Oslo, Stavanger, Trondheim og Tromsø. I tillegg til kursene er det utviklet en veileder med seks konkrete tiltak for å forebygge og håndtere trakassering.

Oppfordrer alle medlemsbedrifter til å etablere rutiner

– Vi tror veilederen kan være en god «oppskrift» på hvilke grep man kan ta. Det viktigste er sette temaet på dagsorden, snakke med de ansatte om hvilke regler man har og hvor grensen går. Det er viktig at regelbrudd får konsekvenser, og det skal være kort vei fra det varsles til varslingen tas tak i av leder, sier Habberstad.

– Vi oppfordrer alle medlemsbedrifter til å etablere rutiner. Arbeidstilsynet har søkelys på dette under tilsyn og vil etterspørre handlingsplaner. Veilederen på settestrek.no vil hjelpe din bedrift langt på vei, sier kommunikasjonsdirektøren.

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: