Har din bedrift innført rutiner for forebygging av seksuell trakassering?

Publisert

Merete Habberstad, Kommunikasjonsdirektør

Merete Habberstad, Kommunikasjonsdirektør.

Over halvparten av virksomhetene i utelivsbransjen mangler rutiner for å forhindre seksuell trakassering. – Vi oppfordrer alle bedrifter til å etablere rutiner, sier Merete Habberstad i NHO Reiseliv.

Radiokanalen P4 melder i dag at over halvparten av virksomhetene i utelivsbransen som ble kontrollert av Arbeidstilsynet i 2018 og 2019 -  mangler rutiner for hvordan de følger opp og håndterer seksuell trakassering.

– Vi oppfordrer alle bedrifter i utelivsbransjen til å etablere rutiner. Arbeidstilsynet har søkelys på dette under tilsyn og vil etterspørre handlingsplaner. Veilederen på settestrek.no er en god «oppskrift» på hvilke grep man kan ta. Det er viktig å sette temaet på dagsorden, snakke med de ansatte om hvilke regler man har og hvor grensen går. Det trenger ikke være så vanskelig eller tidkrevende å få på plass en enkel handlingsplan og gjøre noen grep for å hindre at dette skjer på arbeidsplassen, sier kommunikasjonsdirektør i NHO Reiseliv, Merete Habberstad. 

Sammen setter vi strek for seksuell trakassering

NHO Reiseliv arbeider aktivt for å forebygge seksuell trakassering i norsk reiselivsbransje, og samarbeider med Fellesforbundet, Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet om initiativet "Sette strek". 

NHO Reiseliv jobber tett med Arbeidstilsynet, LDO og partene i utelivsbransjen med å sette seksuell trakassering på dagsorden. Sammen har vi utarbeidet veilederen "Sammen setter vi strek", som et verktøy for å forebygge og håndtere seksuell trakassering. .Kampanjen er i utgangspunktet rettet mot utelivsbransjen, men er like relevant for hele arbeidslivet! Klikk på bildet for å komme direkte til settestrek.no.

Arbeidsgivers ansvar 

Seksuell trakassering er et alvorlig arbeidsmiljøproblem. Det er arbeidsgiver som plikter å organisere og lede arbeidet slik at ingen arbeidstakere blir utsatt for seksuell trakassering. Skulle det likevel skje, har arbeidsgiver ansvar for å følge opp hendelsen i etterkant.

På arbeidsplassen kan seksuell trakassering skje både fra medarbeidere, ledere og andre man er i kontakt med gjennom arbeidet. 
På nettsiden settestrek.no finner du informasjonsfilmer, veiledere og materiell som kan hjelpe bedriftsledere i arbeidet med å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Kurs for reiselivsbedrifter 

Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet tilbyr kurs i hvordan du som arbeidsgiver, leder, tillitsvalgt, HMS- eller HR-ansvarlig kan forebygge og håndtere trakassering på din arbeidsplass: 
Høstens kurs:

Seksuell trakassering

Vi arbeider for å forebygge og håndtere seksuell trakassering i næringslivet.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: