Lovverket om seksuell trakassering styrkes 1. januar

Publisert

En kvinne som står bak en bardisk og strekker seg etter et glass i en hylle over baren. En annen person sees i bakgrunnen. Foto

Foto: Arbeidstilsynet

En viktig påminner til alle bedrifter om at de må ha etablerte rutiner på plass, understreker Kristin Krohn Devold.

Fra 1. januar blir det presisert i arbeidsmiljøloven at vernet mot trakassering, også gir et vern mot seksuell trakassering.  Hensikten er å gjøre lovverket enklere å forstå og gi bedre beskyttelse til den som opplever trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb.

Se lovvedtaket som beskriver endringen fra 1. januar 2024 på lovdata.no

En styrking av lovverket kan være en påminnelse til enhver bedrift om viktigheten av å ha etablerte rutiner. Enhver bedrift skal ha gode rutiner på plass, med en tydelig konsekvens, enkel varslingsprosess og ledere som er ansvarlig for gjennomføring og oppfølging, sier Krohn Devold i NHO Reiseliv.

– Det er ikke tvil om at seksuell trakassering også i dag er dekket av bestemmelsen, men en presisering vil kunne bidra til at virksomheter retter mer oppmerksomhet på det forebyggende arbeidet mot seksuell trakassering på arbeidsplassen, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

En positiv lovendring og viktig påminnelse om bevisstgjøring

Syv av ti serveringssteder opplyser at de har gode rutiner for forebygging og håndtering av seksuell trakassering på plass, og åtte av ti utelivsbedrifter sier det samme, viser medlemsundersøkelser fra NHO Reiseliv.

– Dette viser at vi er på god vei, men at det fortsatt er et arbeid å gjøre. Vi må ha med alle. En styrking av lovverket kan være en påminnelse til enhver bedrift om viktigheten av å ha etablerte rutiner, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Hovedorganisasjonen Virke er også positive til lovendringen.

– Tydeliggjøring i loven bevisstgjør alle parter i arbeidslivet, slik at vi sammen jobber mot alle former for seksuell trakassering, sier Bernt Apeland, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke.

Seksuell trakassering defineres i arbeidsmiljøloven

I dag er trakassering og seksuell trakassering kun definert i likestillings – og diskrimineringsloven, men fra nyttår skal definisjonene også inn i arbeidsmiljøloven.

Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.

– Vår næring har flere av risikofaktorene som er knyttet til seksuell trakassering og julebordsesongen er en særlig utsatt periode. Enhver bedrift skal ha gode rutiner på plass, med en tydelig konsekvens, enkel varslingsprosess og ledere som er ansvarlig for gjennomføring og oppfølging, sier Krohn Devold.

Alle har rett på en arbeidsplass uten trakassering

Seksuell trakassering kan være en seksuell kommentar, en hånd på låret eller et ufrivillig kyss. Det kan også være en ufin vits, et litt for langt blikk eller et nakenbilde.

– Ingen skal måtte tåle eller frykte for å bli utsatt for seksuell trakassering på jobb. Det er leders ansvar å sørge for at loven følges og at det ikke skal skje, sier Vollheim.

Leder? Les mer om leders ansvar og tiltak for forebygging​ på settestrek.no

  1. Plakater om seksuell trakassering

    Last ned plakater om seksuell trakassering, heng opp på arbeidsplassen og snakk om temaet.

Sammen setter vi strek for seksuell trakassering

Seksuell trakassering kan skje på alle arbeidsplasser, men overnatting og serveringsbransjen er særlig utsatt. Kampanjen «Sammen setter vi strek for seksuell trakassering» er derfor satt i gang for å hjelpe arbeidsgivere i arbeidet med å forebygge seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Settestrek.no er et samarbeid mellom partene i utelivsbransjen (NHO Reiseliv, Virke, Parat, Fellesforbundet, og KS), Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og Arbeidstilsynet.

Målet med kampanjen er å øke arbeidsgivers kunnskap om hva seksuell trakassering er og øke bevisstheten om det ansvaret de faktisk har for at arbeidstakerne ikke utsettes for seksuell trakassering.

 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Et portrettbilde av en ansatt
Portrett av en smilende kvinne. Foto

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: