Legionella: Rutine, kontrollplan og sjekkliste

Rutine

Rutinen henviser til gjeldende regelverk og beskriver krav til prosess og hvem som skal være ansvarlige for gjennomføringen.


Kontrollplan

Kontrollplan benyttes for god planlegging av kontrolltiltak og omfang av disse.


Sjekkliste – kartlegging, risikovurdering og handlingsplan

Sjekklisten gir eksempel på på metode for kartlegging og risikovurdering av mulige smittekilder samt registrering og dokumentasjon* av gjennomførte tiltak. *Forskrift og veiledning beskriver krav til registrering og dokumentasjon.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: