Matsikkerhet

HMS

Ivareta matsikkerheten med god internkontroll og systemer som er tilpasset virksomheten

Et serveringssted skal ha trygg mat. Dette betyr at man må ha gode rutiner og systemer som sikrer hygienisk kvalitet og som forebygger produksjon og frambud av helseskadelig mat. Et godt fungerende system gjør at feil oppdages på et tidlig tidspunkt, produktene får jevnere kvalitet og man unngår å selge og servere helseskadelige mat. Et godt system gir også andre fordeler som påvirker det økonomiske resultatet, som god planlegging og effektiv ressursbruk.

Enkle kjøreregler for matsikkerhet

  • Tenk enkelt og praktisk ut ifra egen virksomhet
  • Ta utgangspunkt i de rutinene du har
  • Vær obs på kritiske kontrollpunkter
  • Få med alle ansatte
  • Tenk på matsikkerhet som en kontinuerlig forbedringsprosess

Les mer om regelverk for temaet på Mattilsynet sine sider.

HMS

Smilefjesordningen

Et smilefjes viser hvordan Mattilsynet vurderer viktige forhold som hygiene, rengjøring og vedlikehold på en kafé eller restaurant. Smilefjeset gis etter gjennomført tilsyn.

HMS

Allergener

Fra desember 2014 gjelder krav om merking av allergener.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: