Bruk av flyteutstyr i fritidsbåter

HMS

Alle som er om bord i fritidsbåter under åtte meter, skal ha på seg egnet flyteutstyr når båten er i fart og man oppholder seg utendørs om bord i båten. Så hva betyr fritidsbåt, opphold utendørs, båt i fart og bruk av riktig flyteutstyr?

– Regelen fra 1. mai 2015 sier at du skal ha på deg egnet flyteutstyr om bord i fritidsbåter under åtte meter, når båten er i fart og du oppholder deg utendørs. Regelen om at det skal være egnet flyteutstyr til alle om bord i fritidsbåter med største lengde 24 meter er uendret.

Hva menes med fritidsbåt?

Den nye regelen sier at du skal ha på deg egnet flyteutstyr om bord i fritidsbåter under åtte meter, når båten er i fart og du oppholder deg utendørs. Fritidsbåt er i denne sammenhengen enhver flytende innretning som brukes utenfor næringsvirksomhet, og som er beregnet på og i stand til å bevege seg på vann. Båter som leies ut til fritidsformål er også omfattet.

Det vil si at motorbåter, seilbåter, robåter, vannscootere, kajakker og lignende, faller inn under kravene til egnet flyteutstyr. Vannsportutstyr som blir slept etter båten, for eksempel vannski, tube og wakeboard, er også omfattet av påbudet om å ha på egnet flyteutstyr.

Hva menes med opphold utendørs? 

Den nye regelen sier at du skal ha på deg egnet flyteutstyr om bord i fritidsbåter under åtte meter, når båten er i fart og du oppholder deg utendørs. Med begrepet utendørs menes alt opphold som skjer utenfor fast lukket overbygning som er del av båtens konstruksjon.

Mange fritidsbåter har oppholdsrom, men du er kun innendørs i båten når du er omgitt av tak, faste vegger og dør, altså en værtett lukket overbygning. På båter uten slik overbygning, vil alt opphold regnes som utendørs. Kalesje regnes ikke som slik overbygning.

Hva menes med at båten er i fart?

Den nye regelen sier at du skal ha på deg egnet flyteutstyr om bord i fritidsbåter under åtte meter, når båten er i fart og du oppholder deg utendørs. At båten er i fart betyr i denne sammenhengen at båten har fremdrift fra motor, seil, årer eller lignende.

Personer i båter som ligger stille er unntatt av hensyn til aktiviteter som for eksempel bading og soling. Sjøfartsdirektoratet anbefaler at flyteutstyret beholdes på også når båten ligger stille, som for eksempel ved fiske.

Hva menes med egnet flyteutstyr? 

Den nye regelen sier at du skal ha på deg egnet flyteutstyr om bord i fritidsbåter under åtte meter, når båten er i fart og du oppholder deg utendørs. Med egnet flyteutstyr menes redningsvest, flytevest, flyteplagg, oppstigningsvest eller annet utstyr som er beregnet til å holde en person flytende. Flyteutstyret skal enten være CE-merket eller rattmerket som flyteutstyr.

Det er viktig å lese bruksanvisningen for å kjenne til nødvendig vedlikehold av flyteutstyret, og hvor mange kilo flyteutstyret er beregnet for. Feil bruk av flyteutstyr kan føre til at det ikke virker som forventet. 
Les anbefalinger om sikker bruk av flyteutstyr på sikkerhverdag.no

Se hele Småbåtloven på Lovdata.

Les mer om fisketurisme og utleie av båt her

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: