Sikkerhet ved utleie av båt

HMS

Utleiere av båt har et stort ansvar for at sikkerheten er ivaretatt. Her finner du reglene for bedrifter og utleiere.

Norge har lovfestet den unike allemannsretten som gir oss alle lov til å ferdes fritt i kystsonen. Med rettigheter følger også plikter. Fritidsfiske og yrkesfiske i sjøen reguleres av havressurslova av 6. juni 2008 og en rekke forskrifter.

På denne siden finner du mer informasjon. Som bruker plikter du å sette deg inn i regelverket som regulerer ferdsel og utnytting av ressursene i kystsonen.

Regler for utleiere, guider og operaturer 

Forskrift om fartøy under 24 m som fører 12 eller færre passasjerer gjelder for all utleie av båt der utleieren selv – eller andre som opptrer på hans vegne – er med om bord under låne- eller leie-perioden. Forskriften stiller minimumskrav til konstruksjon og utrustning av fartøyet, og kvalifikasjonskrav for føreren.

Forskriften har et vidt nedslagsfelt og gjelder uavhengig av om aktiviteten som tilbys beskrives som sightseeing, havrafting, båttaxi, skyss, fotosafari, hvalsafari, fiskeguiding eller lignende. Det har heller ingen betydning om den ansvarlige om bord gis tittel som «fiskeguide», «guide», «instruktør» etc. Forskriften gjelder også om det ikke tas direkte betalt for turene, for eksempel om et overnattingssted eller en restaurant tilbyr «gratis» eller «inkludert» båttransport.

Informasjon om reglene er samlet på Sjøfartsdirektoratets nettside www.sdir.no/12pax, og er også tilgjengelig i engelsk oversettelse. Kommentarer til de enkelte bestemmelsene i forskriften finnes i del II på side 4 i rundskrivet RSR 1 – 2020.

Rederier med fartøy som følger forskriften skal være registrert på Sjøfartsdirektoratets nettside.

Kontroll og tilsyn i 2023

Sjøfartsdirektoratet er kjent med at det leies båter med og uten fører (guide) og det er forskjellig regelverk som regulerer seilasen.

Det er dessverre ett fåtall av aktører som har registrert sine båter, og vi antar det er store mørketall. Nå tar vi tak i dette og igangsetter tilsyn og kontroll i 2023 sier Alf Tore Sørheim Avdelingsdirektør Avdeling for operativt tilsyn i Sjøfartsdirektoratet.

Er du i tvil om reglene; ta kontakt med Sjøfartsdirektoratet, Tromsø tilsynskontor v/Hans Trygstad Johansen, mobil 951 96 380, sentralbord 52 74 50 00, epost HTJ@sdir.no

Regler for gjest

Det er også regler for gjester som leier båt alene. 

Sammen med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og en rekke andre aktører har NHO Reiseliv utarbeidet en veileder om trygg drift for båtutleiere. Dette er informasjon som må videreformidles til gjesten.  

Her finner du informasjonshefter på flere språk som skal bidra til at de besøkende får nødvendig informasjon, samtidig som utleier skal ha mulighet til å dokumentere at nødvendig opplæring blir gitt.

 


Se også:

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

En smilende kvinne med NHO REISELIVs logoen på jakka si. Foto.
HMS

Bruk av flyteutstyr i fritidsbåter

Alle som er om bord i fritidsbåter under åtte meter, skal ha på seg egnet flyteutstyr når båten er i fart og man oppholder seg utendørs om bord i båten. Så hva betyr fritidsbåt, opphold utendørs, båt i fart og bruk av riktig flyteutstyr?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: