Alle overnattings-, serverings- og cateringbedrifter må betale minstelønn fra 1. januar 2018

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

Få svar på dine spørsmål om minstelønnssatsene i veilederen nederst i artikkelen. Foto: Per Sollerman

1. januar 2018 ble minstelønn innført for alle ansatte innen overnatting, servering og catering i Norge. Det betyr at det ikke vil være tillatt å lønne under minstelønnssatsene.

Som NHO Reiseliv tidligere har meldt, vedtok Tariffnemnda 3. november såkalt allmenngjøring av enkelte av Riksavtalens minstelønnssatser.

Fakta om allmenngjøring

  • Allmenngjøring av en tariffavtale innebærer at alle som arbeider i en bedrift som omfattes av tariffavtalens virkeområde, enten de er organiserte eller uorganiserte, minimum har krav på de lønns- og arbeidsvilkår fra tariffavtalen som er allmenngjort.
  • Hovedformålet med ordningen er å hindre at utenlandske arbeidstakere får uakseptable lønns- og arbeidsvilkår, såkalt sosial dumping.
  • Selve allmenngjøringen skjer gjennom fastsettelse av en forskrift.
  • Forskriften fastsettes av Tariffnemnda, som er en uavhengig nemnd.
  • Nemnda er satt sammen av tre nøytrale medlemmer, samt en representant fra LO og en fra NHO.
  • NHO Reiseliv gikk imot allmenngjøring av Riksavtalen

Det betyr at alle overnattings-, serverings- og cateringbedrifter i Norge, også bedrifter som ikke har tariffavtale, må betale minstelønn. 

Fra 1. januar 2018 skal arbeidstakere ha en lønn per time på minst følgende:

  • 16 år: 102,18 kroner
  • 17 år: 111,68 kroner
  • 18 år: 125,94 kroner
  • Over 20 år/etter fire måneders praksis over 18 år: 157,18 kroner

Satsene gjelder uavhengig av om arbeidstakeren er norsk eller utenlandsk, organisert eller uorganisert. Det har heller ingen betydning om arbeidstaker er fast eller midlertidig ansatt, eller om vedkommende arbeider hel- eller deltid. Ekstrahjelper er også omfattet.

Veileder til minstelønnssatser

Hvilke arbeidstakere omfattes av de nye reglene? Hvem har gjennomføringsansvar?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: