NHO Reiseliv

Innhold

Lønnsoppgjøret 2020 er i gang

Publisert

#205

Forhandlingene startet ved kravoverlevering mandag 7. september, mellom Clas Delp, forbundssekretær i Fellesforbundet og Magne Kristensen, direktør for arbeidslivspolitisk avdeling i NHO reiseliv.

I dag møttes partene i årets lønnsoppgjør, NHO Reiseliv og Fellesforbundet, for overlevering av krav fra begge parter.

Årets oppgjør er et såkalt hovedoppgjør der partene forhandler om alt i en tariffavtale, både lønn og øvrige vilkår. Oppgjøret skulle egentlig gjennomføres i mars, men ble utsatt på grunn av koronasituasjonen.

Forhandlingene starter tirsdag 8. september. Fellesforbundets forhandlingsutvalg ved Clas Delp, og Magne Kristensen forhandlingsleder for NHO Reiseliv, leder forhandlingene.

Ekstremsituasjon i reiselivet

Magne Kristensen, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv, er klar på at det ikke er rom for lønnsjusteringer i årets oppgjør:

─ Vi er i en ekstrem situasjon der store deler av reiselivet ligger nede med brukket rygg. Det er fortsatt mange permitterte, mange bedrifter er i gang med oppsigelser og konkursfrykten har økt etter at regjeringen nylig innførte nye reiseråd og restriksjoner i august. Det sier seg selv at det ikke er rom for lønnsjusteringer. Det viktigste nå er å sikre arbeidsplasser slik at flest mulig fortsatt har en jobb å gå til når denne krisen er over, sier Kristensen.

I NHO Reiselivs nyeste medlemsundersøkelse advarer én av tre (34 prosent) at de vurderer det som en reell risiko for at bedriften kommer til å gå konkurs som følge av koronaviruset. Dette er en økning fra 31% i midten av august og 25% i slutten av juli, og er dermed en stigende trend.

Den økende konkursfrykten kommer trolig etter at en grei fellesferie for mange bedrifter er erstattet av nye smittevernrestriksjoner fra myndighetene, et stadig rødere Europakart og en fortsettelse av maksgrensen på 200 deltagere ved konferanser.

I sitt åpningsinnlegg beskrev administrerende direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold bakteppet for forhandlingene:

- I år er våre to viktigste prioriteringer å sørge for færrest mulig konkurser, og å bevare flest mulig arbeidsplasser. Jeg håper vi kommer fram til et resultat, der vi ikke pådrar oss forpliktelser som bidrar til å forverre en allerede svært vanskelig økonomisk situasjon for reiselivsbedrifter over hele landet.

Frykter flere permitteringer

Ifølge NHO Reiselivs medlemsundersøkelse svarer hele 44 prosent av reiselivsbedriftene at de fortsatt har permittert ansatte. Én av tre  bedrifter (34 prosent) sier imidlertid at de har planer for (ytterligere) permitteringer, der hotell og overnattingsbedrifter ligger høyest blant de ulike bransjene i reiselivet.

– Vi har stor respekt for den situasjonen dere har med mange medlemmer som enten er permittert eller har mistet jobben. Vi vet, og vi opplever, at dere også har respekt for den situasjonen arbeidsgivere er i, med konkursfrykt og belastningen med permitterte medarbeidere man gjerne skulle hatt på jobb, sa Krohn Devold. 

En annen bekymringsfull tendens er at halvparten av bedriftene med flere enn 50 årsverk svarer at de planlegger permitteringer, som kan ha konsekvenser for mange arbeidsplasser. 

Mer info og pressekontakt

NHO Reiseliv følger situasjonen i reiselivet tett og har publisert en oppdatert situasjonsanalyse her.

Følg med på nettsidene til NHO Reiseliv for aktuell informasjon om oppgjøret. Berørte bedrifter vil også få informasjon via e-post og kan melde seg på SMS-varsling via nettsiden.

NHO Reiselivs pressevakt nås på +47 913 20 590 (send gjerne SMS hvis du ikke får svar).

Høstens oppgjør er et såkalt hovedoppgjør, der partene forhandler om alt i en tariffavtale. Vi publiserer nyheter om lønnsoppgjøret 2020 fortløpende.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Statusrapport for reiselivet. Sist oppdatert 14. april 2021

Nasjonale tiltak førte til store omsetningstap i påsken og enda flere ble sendt ut i ledighet. Her finner du ferske tall og statistikk fra NHO Reiselivs siste medlemsundersøkelse.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: