NHO Reiseliv fikk medhold i Arbeidsretten

Nyhet, Arbeidsrett, Lønn og tariff

Publisert

Portrettbilde av Magne Kristensen, direktør for arbeidslivspolitisk avdeling i NHO Reiseliv

Vi er tilfredse med at Arbeidsretten deler vårt standpunkt, sier Magne Kristensen, direktør for arbeidslivspolitisk avdeling i NHO Reiseliv.

Dom i saken mellom LO og NHO Reiseliv om manglende lokale lønnstillegg: Arbeidsgivere er ikke forpliktet til å lønne alle ansatte over minstelønn.

NHO og NHO Reiseliv var, sammen med to medlemsbedrifter, saksøkt for Arbeidsretten i forbindelse med tvist om minstelønn og lokale lønnsforhandlinger. Saken var omfattende, og hovedforhandlingen strakk seg over fire dager i slutten av september. Nå har dommen falt, og Arbeidsretten frifant de saksøkte på alle punkt. LO og Fellesforbundets krav om at alle ansatte skal lønnes utover minstelønnssatsene, ble dermed ikke tatt til følge.

– Vi er tilfredse med at Arbeidsretten deler vårt standpunkt, sier Magne Kristensen, direktør for arbeidslivspolitisk avdeling i NHO Reiseliv.

Les hele dommen her

Viktig avklaring for bedriftene

Etter tariffoppgjøret i 2016 fikk Fellesforbundet etter en langvarig streik, gjennomslag for sitt krav om å innføre lokale lønnsforhandlinger i Riksavtalen. Et av hovedspørsmålene i Arbeidsretten var hvordan bestemmelsen i Riksavtalen om at "arbeidstakerne skal etter kompetanse, dyktighet, praksis, ansvar og jobbinnhold avlønnes ut over minstelønnssatsene", var å forstå.

LO anførte at alle ansatte skal ha lønn utover minstelønn fra dag én. Dette var ikke flertallet i Arbeidsretten enig i. Flertallet påpeker at bestemmelsen ikke gir en generell plikt til å avlønne alle over minstelønnssatsene.

Magne Kristensen sier avgjørelsen i Arbeidsretten er en viktig avklaring for bedriftene:

– Hvor mye som skal lønnes utover minstelønnssatsene er ikke regulert i Riksavtalen, utover en minste garantert lønnssats for hva tilleggene minst skal utgjøre etter 10, 15 eller 20 års sammenhengende ansettelse i samme bedrift.

Må baseres på bedriftens økonomiske virkelighet

Arbeidsretten viser videre til at Riksavtalen er en minstelønnsavtale, hvor det skal føres reelle lokale lønnsforhandlinger. De lokale lønnsforhandlingene skal føres på bakgrunn av bedriftens økonomiske virkelighet, dvs. etter en vurdering av bedriftens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne, hvor bedriftens lønnsevne vil være avgjørende for eventuelle ytterligere lønnstillegg.

Les mer om Riksavtalen her

 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: