Tariffoppgjøret og bedriften

Her får du en kort innføring i regelverket i et tariffoppgjør.

I heftet "Tariffoppgjøret og bedriften" finner du svar på disse spørsmålene: 

  • Hvem kan arbeide under en streik?
  • Permitteringsregler
  • Forhold til tillitsvalgte
  • Mediehåndtering

Heftet er et hjelpemiddel når bedriften skal utarbeide plan for konfliktberedskap.

Dette heftet tar for seg spørsmål om gangen i et tariffoppgjør, hvem som kan arbeide under en streik, permitteringsregler, forhold til tillitsvalgte og annen informasjon.

Les mer om lønn og tariff her 

Den økonomiske situasjonen i reiselivet

Reiselivet trenger forutsigbare rammevilkår for å kunne skape  og bevare arbeidsplasser. Et dyrt lønnsoppgjør vil trekke i motsatt retning. Reiselivet er nå svært sårbart for økte utgifter.

Tidligere lønnsoppgjør: 2021 - 2020 - 20192018 

 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: