Innspill til høring - brev om endringer i løyvekrav for drosje mv.

Vedlagt brev ble sendt 16. desember 2022 til Samferdselsdepartementet på vegne av Norsk Reiseliv, Virke Reiseliv og NHO Reiseliv

Vedlagt brev ble sendt Samferselsdepartementet 16. desember 2022, og redegjør for Norsk Reiseliv, Virke Reiseliv og NHO Reiselivs innspill til departementets høring vedr. forslag til endringer i løyvekrav for drosje. 

Last ned og les hele brevet nedenfor.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: