Drosjeløyve for reiselivsbedrifter

Reglene for drosjeløyve skaper store utfordringer for mange opplevelsesaktører. NHO Reiseliv arbeider aktivt for å tydeliggjøre utfordringene med ordningen.

Drosjeløyve: Veileder for opplevelsesbedrifter

Slik går du frem for å søke drosjeløyve

For å kunne drive persontransport med inntil 8 pax må opplevelsesbedrifter ha et drosjeløyve. Denne veilederen gir deg oversikt over søknadsprosessen.

NHO Reiselivs innspill til myndighetene om saken

 1. Veileder: Drosjeløyve for opplevelsesbedrifter

  For å kunne drive persontransport med inntil 8 pax må opplevelsesbedrifter ha et drosjeløyve. Denne veilederen gir deg oversikt over søknadsprosessen.

 2. Høring til NOU2023-2 om drosjeløyve for reiselivsbedrifter

  NHO Reiseliv har flere innspill til Samferdselsdepartementets høring NOU 2023-2. Her kan du laste ned vårt høringssvar som sendt 11. september 2023.

Siste nytt fra NHO Reiseliv om drøsjeløyve

 1. NHO Reiseliv ber om utvidet løyvefritak for opplevelsesaktører

  Det regjeringsoppnevnte drosjeutvalget foreslår å gjeninnføre muligheten til dispensasjon fra løyve. NHO Reiseliv mener dette er positivt, men det bør åpnes opp for løyvefritak for minimum fem motorvogner slik det var tidligere – ikke kun tre slik drosjeutvalget foreslår.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

En smilende kvinne med NHO REISELIVs logoen på jakka si. Foto.
 • Dagny Øren
 • Bransjesjef

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: