Drosjeløyve for reiselivsbedrifter

Reglene for drosjeløyve skaper store utfordringer for mange opplevelsesaktører. NHO Reiseliv arbeider aktivt for å tydeliggjøre utfordringene med ordningen.

Siste nytt fra NHO Reiseliv om drøsjeløyve

  1. NHO Reiseliv ber om utvidet løyvefritak for opplevelsesaktører

    Det regjeringsoppnevnte drosjeutvalget foreslår å gjeninnføre muligheten til dispensasjon fra løyve. NHO Reiseliv mener dette er positivt, men det bør åpnes opp for løyvefritak for minimum fem motorvogner slik det var tidligere – ikke kun tre slik drosjeutvalget foreslår.

NHO Reiselivs innspill til myndighetene om saken

  1. Høring til NOU2023-2 om drosjeløyve for reiselivsbedrifter

    NHO Reiseliv har flere innspill til Samferdselsdepartementets høring NOU 2023-2. Her kan du laste ned vårt høringssvar som sendt 11. september 2023.

  2. Innspill til høring av forslag til endringer i løyvekrav for drosje mv.

    Vedlagte høringsinnspill ble sendt Samferdselsdepartementet 20. juni 2022, og redegjør for NHO Reiselivs innspill til departementets høring vedr. forslag til endringer i løyvekrav for drosje.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: